Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

           26 czerwca 2020r. zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Liturgia Święta w Soborze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Abp Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego, poprzedziła oficjalną część ostatniego dnia szkoły. Ze względu na to, iż mijający rok szkolny był wyjątkowy dla uczniów, nastąpiła zmiana trybu nauki na zdalny spowodowana pandemią koronawirusa, zakończenie roku również odbiegało nieco od tradycyjnego. Uczniowie kończący kolejny etap nauki tj. oddział przedszkolny, klasy 3SP oraz 8SP, odebrały świadectwa z rąk Pana Dyrektora Piotra Pipki oraz wychowawców klas na auli szkolnej. Tam też, tegoroczni laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka ukraińskiego otrzymali dyplomy i statuetki z rąk pani Bernadety Jasińskiej, Kierownika przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pani Kierownik wręczyła również Panu Dyrektorowi naszej szkoły, certyfikat “Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”, który potwierdza bardzo dobre warunki stworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Tytuł ten trzykrotnie otrzymało nasze Gimnazjum nr 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 17 utytułowana została po raz pierwszy. 

         Uczniowie pozostałych klas, spotkali się ze swoimi wychowawcami i otrzymali świadectwa szkolne, ze względów bezpieczeństwa i panującej pandemii, w mniejszym gronie klasowym.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i Rodzicom życzymy zdrowych, bezpiecznych, pełnych słońca i wypoczynku wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

Podziękowania dla naszej szkoły za działalność w ramach ‘Szkoły Dialogu’

          “Szkoła Dialogu” to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów klas szkoły podstawowej                     i ponadpodstawowej z historią Żydów oraz wspieranie uczniów w odkrywaniu losów dawnych członków społeczności żydowskiej w środowisku lokalnym. Jako, że nasza szkoła od kilku lat propaguje pamięć o historii przemyskich Żydów, na ręce Pana Dyrektora Piotra Pipki, wpłynął dyplom z gratulacjami oraz list od Wicemarszałka Senatu RP pana Bogdana Borusewicza z podziękowaniem za zaangażowanie w budowanie dialogu polsko-żydowskiego.

W imieniu Pana Dyrektora, grona pedagogicznego i całej społeczności przemyskiej ‘Szaszkewiczówki’ dziękujemy za uznanie oraz zapewniamy, iż nasza szkoła nadal będzie upowszechniać pamięć o dawnych  żydowskich sąsiadach, jak również budować swoje relacje na podstawie życzliwości i zrozumienia dla innych kultur i religii.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 26 czerwca 2020r. – piątek

godz. 8.00 –  Święta Liturgia dziękczynna w Soborze św. Jana Chrzciciela;

godz. 9.45 Wręczenie dyplomów ukończenia klasy ‘O’ – zapraszamy oddział przedszkolny na aulę szkolną;

godz. 10.15 Rozdanie świadectw w klasie 3 Szkoły Podstawowej na auli szkolnej;

godz. 11.00– Rozdanie świadectw w klasie 8 Szkoły Podstawowej oraz wręczenie nagród laureatom konkursów przedmiotowych. Zapraszamy na aulę szkolną.

  Wręczenie świadectw w pozostałych klasach, odbędzie się zgodnie z informacją podaną przez wychowawców klas.

          

Harmonogram Egzaminu Maturalnego – czerwiec 2020r.

                     W imieniu Dyrekcji oraz Grona Pedagogicznego „Szaszkewiczówki”, naszym absolwentom i tegorocznym abiturientom, życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.

Niech zdobyta przez Was wiedza, zaowocuje jak najlepszymi wynikami,  wiary we własne siły, opanowania i szczęścia.

Myślami jesteśmy z Wami, w każdym dniu egzaminacyjnych trudów.

Połamania pióra!