Godło Polski Herb Przemyśla

Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego „Tęczowe rymy”

      Został rozstrzygnięty III Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”, zorganizowany przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego oraz przemyski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do konkursu przystąpiło 47 osób, które oceniło jury w składzie: Zuzanna Kotara, absolwentka wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, aktorka Teatru Groteska w Krakowie, w którym zagrała m.in. główną rolę w spektaklu „Dziewczyna z parku”, oraz Alicja Kunert z Przemyskiej Biblioteki Publicznej, laureatka wielu przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich.   

Po obejrzeniu 47 prezentacji jurorki postanowiły przyznać 7 równorzędnych nagród oraz 12 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymał uczeń klasy I Szkoły Podstawowej: Aleksander Róg

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym oraz dziękujemy za udział w konkursie wszystkim Młodym Recytatorom. Życzymy rozwijania czytelniczych zainteresowań i umiejętności krasomówczych oraz nieustannej przyjemności z odkrywania piękna literatury dla dzieci.

Szczególne podziękowania kierujemy do Nauczycieli i Rodziców za przygotowanie dzieci do konkursu i techniczne wsparcie jego realizacji.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

              Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r., ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności i konieczność zatrzymania pandemii, przedłużone zostaje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

          Opieka zapewniona będzie wyłącznie dzieciom, których rodzice wykonują zawód medyczny oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Rodziców dzieci wymagających tej formy opieki, prosimy o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka

Życzenia świąteczne

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, aby upłynęły one w życzliwej i ciepłej atmosferze,

by były czasem odradzania się wiary w siłę Zmartwychwstałego Chrystusa,

by przyniosły, tak potrzebną w niepewnych czasach, nadzieję i wiarę w lepsze jutro.

Spokojnych i zdrowych Świąt!

 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Kilka słów o mózgu

Korzystając  z okazji ”Światowego Tygodnia Mózgu” , który przypadał w dniu 15 marca 2021, chciałam podzielić się z Państwem wiadomościami na temat pracy mózgu,  nowinkami i ciekawostkami, które uzyskałam na szkoleniu z neurodydaktyki oraz przez wiele lat pracy zawodowej.

 1. Mózg – używaj albo wyrzuć swoje umiejętności trzeba ciągle powtarzać, aby mózg się rozwijał.
 2. Plastyczność – to zdolność mózgu do ciągłej zmiany swojej struktury i funkcji np. podczas układania puzzli.
 3. Mózg nie jest statyczną strukturą jest bardzo dynamiczny – czyli zmienia się. Jest pragmatyczny.
 4. Mózg uczy się tego co mu będzie potrzebne: ciekawe, intrygujące.
 5. Mózg zawsze pyta o sens – czy to jest mi potrzebne? Czy to jest dla mnie ważne? Mózgu nie można zmusić do nauki, można wtedy gdy coś jest ciekawe.
 6. Ciekawość – motywacja  –

Mózg nagradza się sam to genialny tercet:

 1. Dopamina – rozbudza wewnętrzną aktywność i gotowość do działania (hormon szczęścia);
 2. Opioidy endogenne – fizyczne i psychologiczne zadowolenie (dobre samopoczucie);
 3. Oksytocyna – odczuwanie silnej więzi z drugim człowiekiem, gotowość do poświęceń, budowanie zaufania i gotowości do współpracy.

Kiedy wydzielane są te 3 substancje do mózgu ?

Gdy coś osiągamy, ale zawsze gdy w sytuacji kiedy inni ludzie obdarzają nas swoją sympatią, uznaniem, szacunkiem, byciem zauważanym,  otrzymujemy wsparcie społeczne.

Dlaczego tak jest bo mózg jest istotą społeczną – jest to nowe odkrycie neurobiologów. Dla poprawnego działania systemu motywacji decydujące znaczenie mają zainteresowania własnego otoczenia oraz uznanie i szacunek okazywany przez innych.

Gdy śpimy neurony się uczą i przetwarzają informacje zdobyte w dzień, sen jest bardzo ważny dla każdej jednostki rozwojowej ( 9,5 godziny powinien spać nastolatek).

Struktury korowe uaktywniają się, gdy osoba ucząca może coś obserwować np.  doświadczenie z chemii, fizyki. Natomiast dzięki neuronom lustrzanym zdobywamy:

 • kluczową dla rozwoju cywilizacji zdolność uczenia się od innych,
 • kluczową dla cudownego życia społecznego zdolność empatii.

Mózg obserwatora jakiejś czynności odwzorowuje stany wewnętrzne ( np. widzimy to, gdy ktoś je cytrynę czyli neurony lustrzane odwzorowują co czują inni ludzie).

Neurony lustrzane: mój mózg widzi, czuje, myśli to co Ty widzisz, czujesz, myślisz. Plastyczność mózgu jest ograniczona przez stres i nudę. Stres wyłącza wyższe funkcje poznawcze.

Neurony umierają z nudów!!!

Co wpływa na uczenie się?

 • uwaga
 • emocje
 • motywacja

Informacje o zabarwieniu emocjonalnym są łatwiej zapamiętywane niż normalna zabawa. Aby mózg się uczył potrzebuje:

– bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego,

– atmosfery dającej uczniom poczucie bezpieczeństwa

„Nic  tak silnie nie stymuluje rozwoju mózgu jak kreatywne zajmowanie się wszelkimi rodzajami sztuki”        J. Vetulani, neurobiolog, profesor Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii. Odbiór sztuki aktywuje mózg, większe sukcesy naukowe odnoszą osoby, które równocześnie  interesują się sztuką.

Praca w grupie stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny ucznia. Umiejętność pracy w grupie w dużym stopniu decyduje później o sukcesie w pracy, ale przede wszystkim jest doskonałą metodą uczenia się. Nauczanie przyjazne mózgowi:

– pozwala popełniać błędy,

– uwzględnia różnorodność talentów,

– uczy przetwarzania informacji, jak korzystać z wiedzy,

– oparte jest na pasjach i zainteresowaniach.

Powinna być indywidualizacja nauczania tj. przejście od konkretów do abstrakcji np. gdy uczeń 3 klasy liczy na palcach – niech liczy  ma prawo być inny.

Kultura błędu – panuje obecnie, dziecko nie może się pomylić jest to takie przeświadczenie. Dlatego dzieci boją się próbować, boją się odpowiedzieć, bo może ta odpowiedź będzie zła ( dzieci boją się kompromitacji) . Dziecko ma prawo się mylić!  Neurodydaktyka zakłada, że mamy się mylić żeby się przez to nauczyć. Dzieci boją się swoich emocji, sposobu wyrażania emocji a przecież złość dziecka jest normalna.

Efektywna nauka jest możliwa, gdy mózg jest aktywny i wykonuje pracę. Dzieci uczą się poprzez własną aktywność, sprawdzanie, eksperymentowanie, zadawanie pytań. Zadania polegające na samodzielnym poszukiwaniu rozwiązań silnie pobudzają sieć neuronalną.

Maria Montessori włoska lekarka, pedagog mówi:  „ Każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”,  „Pomóż mi to zrobić samemu” – tak mówi dziecko.

Na koniec podzielę się maksymą : „ Nauczyciele są jak ogrodnicy – nauczyciel jako organizator procesu uczenia się, przygotowuje, inspiruje, zadawala i wspiera uczniów w swoich działaniach”

Dziękuje za uwagę i przeczytanie mojego artkułu.

Pedagog szkolny: Anna Kaczmar

Komunikat Dyrektora Szkoły

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

     Informuję, że od 27 marca do 11 kwietnia 2021r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r., zajęcia w oddziale przedszkolnym zostają zawieszone. Opieka zapewniona będzie wyłącznie dzieciom, których rodzice wykonują działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Rodziców dzieci wymagających tej formy opieki, prosimy o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka

Projekt w programie e-Twinning

      
         Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu ‘We create – we learn’, w ramach europejskiej współpracy szkół programu eTwinning. W projekcie biorą udział uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej a naszym partnerem jest szkoła z Turcji.
         Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca między szkołami, poprawa umiejętności współdziałania w grupach, bycie częścią zespołu oraz przekazywanie wartości takich jak szacunek dla innych, przyjaźń, zrozumienie. Podczas realizacji projektu, uczniowie mają możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajów kraju pochodzenia szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie, szkoły, naszych zwyczajów i tradycji, a to wszystko w formie zdalnej, przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Więcej informacji o programie, znajduje się pod linkiem:
1 2 3 4 75