Podziękowanie dla uczniów 'Szaszkewiczówki’ za aktywny udział w IV Międzynarodowej Przerwie na czytanie.