„Posiłek w szkole i w domu”

Nasza szkoła dostała szansę skorzystania ze wsparcia finansowego w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkole. W 2019 udało nam się zakwalifikować do wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Ponadto program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Szkoła otrzymała dotację w kwocie 81,771 zł w ramach modułu 3 programu, dzięki któremu zostało zakupione całkowite wyposażenie kuchni oraz jadalni. W przyszłości planowane jest uruchomienie stołówki szkolnej na zasadach ogólnej dostępności i przy współfinansowaniu organu prowadzącego.