Świadczenie usług stomatologicznych

Informacje ogólne

Uprzejmie informuję, że w dniu 13.11.2019 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna –Prezydenta Miasta Przemyśla a Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „ERO-DENT” Barbara Woś Poradnia Stomatologii i Protetyki w Przemyślu reprezentowanym przez Panią Barbarę Woś.

Przedmiotem porozumienia jest udostępnienie dostępu do świadczeń dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu i sposobu organizacji udzielania świadczeń z zakresu:

 1. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

 2. Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia- określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ust 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji;

 3. Współpracy lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

  Informacja o zakresie świadczeń realizowanych w ramach opieki nad uczniami ZSO nr 2 w NZOZ „Euro-Dent” ul. Kosynierów 1 37-700 Przemyśl

  Bezpłatne świadczenia stomatologiczne realizowane są w tym Zakładzie w ramach umowy z NFZ przez sześciu lekarzy dentystów.

  1.Badanie z podaniem informacji o stanie zdrowia jamy ustnej.

  2.Świadczenia profilaktyczne – mające na celu zapobieganiu próchnicy zębów :

  – Usuwanie złogów nazębnych z profesjonalnym oczyszczaniem zębów w gabinecie dentystycznym raz w roku.

  – lakierowanie zębów raz na kwartał w gabinecie dentystycznym do ukończenia 18-go roku życia {jest to przysługujące dzieciom świadczenie profilaktyczne dodatkowe niezależne od fluoryzacji kontaktowej przeprowadzanej przez higienistki szkolne}.

  3.Leczenie zębów w zależności od potrzeb dziecka za zgodą i w obecności Rodzica.

  Gabinety czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 18.00

  Telefon do rejestracji 16 6700878

  Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie naszej szkoły przyjmowani są poza kolejnością w możliwie najkrótszym terminie po uprzedniej rejestracji.