RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00 – 9.30 – Zajęcia poranne. Zorganizowane zajęcia dydaktyczne.

9.30 – 10.00 – Przerwa śniadaniowa

10.00 – 11.00 – Gry i zabawy własne w kącikach zainteresowań.

11.00 – 12.00 – Zajęcia dodatkowe (j.angielski, w-f, religia, tańce)

12.50 – 13.20 – Przerwa obiadowa.

13.15 – 14.00 – Czytanie bajki. Działalność plastyczna.

14.00 – 16.00 – Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.