Dokumenty Świetlicy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej
Plan pracy świetlicy
Regulamin świetlicy
Upowaznienie do odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią