Wsparcie dla Ukrainy

Projekt dla uchodźców „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” – 724 627 431 Uliana

 

Ogólna informacja PL / Загальна інформація UA

REGULAMIN_PL / Regulamin UA

Zał. 1 – Formularz zgłoszeniowy – Анкета до участі в Проекті

Najważniejsze formy wsparcia:

– intensywne kursy językowe

– 30-dniowe wyjazdowe kursy języka polskiego dla całej rodziny

– kursy zawodowe, kwalifikacyjne

– tłumaczenie, nostryfikacja dyplomów

– kolonie i półkolonie językowe dla dzieci

– zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy

– pomoc psychologiczna

 

 

 

———————————————————————————————–

 

————————————————————————————————