Numer konta Rady Rodziców

Darowiznę pieniężną na rzecz Rady Rodziców można  przekazać na konto
o numerze:
 66 8642 1155 2015 1505 4829 0001