Numer konta Rady Rodziców

Darowiznę pieniężną na rzecz Rady Rodziców można przekazać na konto o numerze: 

89 1240 2568 1111 0011 1017 5374