Projekt w programie e-Twinning

      
         Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu 'We create – we learn’, w ramach europejskiej współpracy szkół programu eTwinning. W projekcie biorą udział uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej a naszym partnerem jest szkoła z Turcji i Portugalii.
         Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca między szkołami, poprawa umiejętności współdziałania w grupach, bycie częścią zespołu oraz przekazywanie wartości takich jak szacunek dla innych, przyjaźń, zrozumienie. Podczas realizacji projektu, uczniowie mają możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajów kraju pochodzenia szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie, szkoły, naszych zwyczajów i tradycji, a to wszystko w formie zdalnej, przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Więcej informacji o programie oraz o naszych działaniach, znajduje się pod linkami:
O szkole – Prezentacja 1.
O szkole – Prezentacja 2.
O Ukrainie – Prezentacja 3.
O Przemyślu – Prezentacja 5.
Inne prezentacje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtYnSMmppwYo_M_FzLos1En0-1V9UWvvzX5I47If4xHbdKDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pod koniec lutego  2021 r. nasza szkoła pod przewodnictwem nauczyciela  jęz. angielskiego L. Pryjma nawiązała współprace ze szkołą w Turcji oraz Portugalii i przystąpiliśmy  do realizacji projektu: We Create – we learn, międzynarodowego programu e-Twinning.

Realizacja projektu zaplanowana została na okres czterech miesięcy: marzec- czerwiec -2021.
Podczas realizacji projektu uczniowie:
 • doskonalą  znajomość języka angielskiego oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych.
 • korespondują z rówieśnikami
 • rozwijają swoją  kreatywności,  zdolność do współpracy pomiędzy szkołami.
 • poznają inne kultury
 • uczą się zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości
 • promują  swój kraj i własną kulturę.
W marcu zaczęliśmy współpracę z naszymi partnerami związaną z projektem „We create – we learn”. Częścią poprzedzającą meritum współpracy było wzajemne poznanie się – uczniowie zaczęli  korespondować w języku angielskim, wymieniając się informacjami na temat swojego kraju, zamieszkiwanego przez nich regionu, życia szkolnego a także świąt i tradycji z nimi związanych. W trakcie projektu uczniowie mają pozostawać w kontakcie ze swoimi rówieśnikami poprzez komunikowanie się  wybranych przez siebie takich komunikatorów jak: email, Whatsapps, Messanger, itp. Oprócz tego na platformie CANVA każdy uczeń oraz nauczyciel miał możliwość zaprojektować i stworzyć własny profil.
Marzec -kwiecień przebiegał pod znakiem wzajemnego zapoznawania naszych eTwinningowych przyjaciół z  dziedzictwem kulturowym naszych krajów, miejscowości w której mieszkamy oraz szkoły i jej zwyczajów. Współpraca ta polegała na wykorzystaniu narzędzi ITC takich jak: prezentacje CANVA, KINE MASTER, MOOVLY, PPT, zdjęcia cyfrowe oraz filmy.  Podsumowaniem tej części współpracy było spotkanie online na platformie: TEAMLINK podczas której mieliśmy okazje powiedzieć kilka słów o sobie, zaprezentować  nasze prace, ale również nabywać wiadomości na temat krajów i miast partnerskich, przede wszystkim poprzez wymianę informacji na temat historycznych miejsc z nimi związanych oraz podyskutować na temat naszych krajów, zwyczajów. My, jako szkoła mniejszości narodowych reprezentowaliśmy dwa kraje: Polskę oraz Ukrainę.
W maju motywami przewodnimi projektu była wiedza o krajach anglojęzycznych. Uczniowie mieli za zadanie  poszerzyć swoją wiedzę dzięki zamieszczonym przez nauczycieli linkach i filmach na platformie: LIVEWORKSHEET. Podczas kolejnego spotkania online, tego razu na platformie MICROSOFT TEAMS uczniowie wzięli udział w quizie o Wielkiej Brytanii na platformie KAHOOT. Quiz składał się z następujących kategorii: 1. Symbole. 2 Historia. 3.Słynne osoby. 4 Słynne budowle. 5 Związki frazeologiczne/ idiomy związane z kolorami. 6. Gramatyka. Następnie podczas tego spotkania mieliśmy okazje podyskutować na temat turystycznych atrakcji, słynnych osobach oraz historii Wielkiej Brytanii.
Drugim celem tego spotkania było poprzednio przygotowanie przez uczniów Loga naszego projektu, a podczas spotkania udostępniliśmy uczniom link, gdzie każdy mógł oddać swój głoś na najlepsze logo.
Czerwcowe  zadania skupią się natomiast wokół tradycyjnych dań narodowych, ich przygotowania, spożycia posiłków oraz planujemy nauczyć siebie nawzajem podstawowych słów, zwrotów związanych z gastronomią. Na platformie QUIZLET każdy z krajów ma przygotować listę słów z wymową, obrazkami, gdzie uczniowie będą ćwiczyć. Podczas spotkania online za pomocą quizu sprawdzimy naszą wiedzę.  Kolejnym zadaniem będzie  nagrane przez uczniów filmów: jak przygotować dania typowe dla danego kraju i ich prezentacja podczas spotkania.
Zrzut ekranu (244)
« z 75 »
« z 19 »

 

Prezentacje grupy z Portugalii:

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portuguese-school.pptx

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portugal-our-town.pptx

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portugal.pptx

Prezentacje grupy z Turcjii:

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Turkey.pdf

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Turkish-school-—-kopia.pdf

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Tokat.pdf

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

W tym roku szkolnym uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej biorą udział w 2 projektach międzynarodowych w ramach europejskiej współpracy szkół  programu eTwinning. Koordynatorem projektów jest nauczyciel j. angielskiego L. Pryjma. W pierwszym projekcie: Building Cultural Bridges, naszymi partnerami  są szkoły z Portugalii oraz Grecji. W drugim projekcie: An Adventurous Journey to English, naszymi partnerami są szkoły z Turcji, Portugalii, Włoch, Slowacji, Serbii, Gruzji, Tunezji oraz Jordanii.  

    Celem pierwszego projektu jest  kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca pomiędzy szkołami,  poprawa umiejętności pracy w grupach i bycie częścią zespołu, przekazywanie pozytywnych wartości:  szacunek dla innych, przyjaźń. Uczniowie poznają kulturę, tradycje, obyczaje szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie,  przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

We wrześniu zaczęliśmy współpracę z naszymi partnerami związaną z projektami „Building Cultural Bridges”. Częścią poprzedzającą meritum współpracy była wzajemna dyskusja na platformie Mural, gdzie każdy przedstawił swoją propozycje tematu. Drogą głosowania wybraliśmy temat: Building Cultural  Bridges.

Zał.1 – Mural:

Zał. 2 – The advert of the Project:

https://www.youtube.com/watch?v=EGElfdwpD3M

Zał 3: Our location on the map:

https://pl.padlet.com/jlh9/rdxlbe3hlr3ywgzr

Zał. 4 Ankieta dla uczniów oraz nauczycieli/Pre survey for students and teachers:

https://www.youtube.com/watch?v=iSXz3nGGW3g

Na platformie CANVA każdy uczeń oraz nauczyciel miał możliwość zaprojektować i stworzyć własny profil w celu lepszego poznania się.

Zał. 5

https://www.youtube.com/watch?v=DfTKYloneA0

Listopad przebiegł pod znakiem wzajemnego zapoznawania naszych etwinningowych przyjaciół z  dziedzictwem kulturowym naszych krajów, miejscowości, w których mieszkamy oraz szkoły i jej zwyczajów. Współpraca ta polegała na wykorzystaniu narzędzi ITC takich jak: prezentacje CANVA, MOOVLY, PPT, zdjęcia cyfrowe oraz filmy.  Podsumowaniem tej części współpracy było spotkanie online na platformie – Twinspace, podczas której mieliśmy okazje powiedzieć kilka słów o sobie, zaprezentować  nasze prace, ale również nabyć wiadomości na temat krajów i miast partnerskich, przede wszystkim poprzez wymianę informacji na temat historycznych miejsc z nimi związanych oraz podyskutować na temat naszych krajów, zwyczajów. My, jako szkoła mniejszości narodowych reprezentowaliśmy dwa kraje: Polskę oraz Ukrainę. Drugim celem tego spotkania było poprzednio przygotowanie przez uczniów Loga, Sloganu naszego projektu, a podczas spotkania udostępniliśmy uczniom link, gdzie każdy mógł oddać swój głoś na najlepsze Logo oraz Slogan.

Zał. 6: Logo and Slogan:

https://www.youtube.com/watch?v=7Qo89Yy4eeg&t=39s

Zał 7:

Greek school:

Syros:

Greece:

Portuguese school:

Portuguese cities:

Portugal:

Polish school:

https://view.genial.ly/61824521c7920f0df02b9758/presentation-our-school

Prrzemyśl: https://www.youtube.com/watch?v=46pN1hG75Wg&feature=emb_logo

Poland:

https://www.youtube.com/watch?v=ksDFX2MMHfs&feature=youtu.be

Zał. 8 Online mettings/ Screenshots:

W grudniu motywami przewodnimi projektu było zaprezentowanie swoich hobby, propozycje spędzania czasu wolnego na platformie Padlet:

Zał. 9:

https://padlet.com/jlh9/i44lg3284xb80qqr

Również w tym miesiącu podczas celebrowania okresu Świąt, zaprojektowaliśmy i wymieniliśmy się nawzajem w drodze losowania kartkami Bożonarodzeniowymi.

Losowanie/ Drawing lots- Screenshots:

Zał. 10 Screenshots:

Zał. 11: Nasze kartki i Życzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=XtzfKrjFJCk

Kolejnym poruszonym tematem jest zdrowy tryb życia oraz zdrowe odżywianie. Uczniowie podzielone na grupy z różnych krajów wspólnie pracują nad tworzeniem książki w formie elektronicznej – Storyjumper. E-book składa się z pięciu rozdziałów: 1. Zdrowe przepisy z Grecji, Portugalii oraz Polski. 2. Wskazówki na temat zdrowego odżywiania. (wpływ stresu, braku snu, Fast Foodów na nasze zdrowie) 3. Wpływ sportu na nasze zdrowie i kondycję. 4. Zdrowy tryb życia w czasach Covida. 5. Czy to prawda, czy mit, że nasi dziadkowie żyli zdrowiej niż my w dzisiejszych czasach. Zadaniem uczniów jest zbieranie i analiza informacji na te tematy, tworzenie gier, quizów, video, oraz nadanie głosów bohaterom dialogów.

Uczniowie będą mieli również za zadanie  poszerzyć swoją wiedzę dzięki zamieszczonych przez nauczycieli linkach i filmach na platformie – LIVEWORKSHEET. Podczas kolejnego spotkania online, planowany jest udział w quizie o zdrowym odżywianiu na platformie KAHOOT oraz Quizlet live.

W miesiącach lutym i marcu zadania skupią się natomiast wokół dyskusji na temat nauki online, zalety i wady nauczania na odległość, problemy i efektywności takiej formy nauki.

 

In the project; „An Adventurous Journey to English” 9 countries were involved, including Poland, Turkey, Serbia, Slovakia, Portugal, Italy, Jordan, Tunis and Georgia:

https://padlet.com/jlh9/nbx4794k6qm9n337

The main objectives of the project were to improve the knowledge of English of our pupils, develop  creativity, ability to cooperate, promote their country and their own culture, get to know other cultures, without losing their own identity.

We started getting to know each other – exchanging information about our schools, its customs and hobbies on Padlet, Voki platforms, each student and teacher had the opportunity to design and create their own profile and learn how to use this platform:

https://padlet.com/adventurousjourney21/Bookmarks

In Twinspace students voted for the best Logo and Solgan which each student created beforehand on Canva,  platform. Thanks to the activity students developed  their creativity skills, improved web2 tools skills – learn how to use Canva:

https://www.youtube.com/watch?v=K1AUv2R5HJc

https://twinspace.etwinning.net/200127/pages/page/1783122

https://www.youtube.com/watch?v=nZK3s__81aM&feature=emb_logo

Working on the subject: Animals students broaden their knowledge about Storyjumper platform, learnt how to add voice, photos to the Storyjumper.  Students were divided into international teams to contribute to the common ebook on Storyjumper platform. Students were responsible to create four  chapters of the book:  Endangered Animals; Wild Animals; Farm Animals; Street Animals. Our students were responsible for the chapter: Wild Animals together with the students from Jordania, Turkey and Portugal. Their task was to create dialogues, games, quizzes on Wordwall, Learning Appss, compose a song , draw pictures, give their voices to the common ebook. After creating a common ebook we played Kahhot game and Quizlet Live during the online meeting.  Thanks to the activity students increased vocabulary on the topic of animals, improving web2 tools – learn how to create an ebook – Storyjumper:

https://www.storyjumper.com/book/read/117108012/ANIMALS

In order to create a common ebook on Bookcreator platform about Festivals, their  preparation, consumption of meals, typical dishes and traditions  in our countries, students were divided into international teams, our students collaborated with the students from Serbia and Italy and were responsible for the chapter: New Year celebrations.   The idea was to create a story of an imaginary character who travelled around the world and celebrated different festivals. Our students were responsible for writing the dialogues and drawing the pictures about  festival activities, decorations and costumes. Students from Italy read the dialogues aloud  and recored their voices, students from Serbia drew picture as well. Thanks to the activity students developed writing  skills and shared information about festivals in our own countries and got to know about different cultures in the world, improving web2 tools – learning a new platform – Bookcreator:

https://read.bookcreator.com/ZK5Mhvz45oYpu6X82E8DBwJW0Dz2/YK2pmUwKSBeUh36TMUsssA

https://www.youtube.com/watch?v=jI3sn0DKwnc

Creating  a common emagazine: Games and Hobbies we had mixed student teams and worked collaboratively. Each partner was the mentor of one of the following groups: Traditional Games, Online Games, Board Games, Outdoor Games and Hobbies. We were responsible for Online Games together with partners from Serbia. Students created and played online games on such platforms as: Wordwall, learning apps, Jigsawplanet, Gamilab, Proprofs. It helped to Improve students’ knowledge about different kind of games, hobbies,collaborating in international group,  improving web2 tools- learning different platforms for creating online games.  Integrated lessons into curriculum: English, IT, Art, Geography, Culture. Students enriched the their Whiting skills and shared information about festivals in our own country and got to know different cultures in the world, got to know  Bookcreator platform better:

https://www.flipsnack.com/998BE566AED/games-and-hobbies.html

https://www.youtube.com/watch?v=6mdq1OhoPSc

We created a collaborative esafety dictionary – Storyjumper in order to have a better understanding of safety rules on the Internet:

https://www.storyjumper.com/book/read/124839222/ABCs-of-INTERNET-SAFETY-RULES

During online meeting for students we played a Kahoot game and the quiz on Quizlet Live platform, we also had a live chat on Twinspace everyonehad the opportunity to say a few words about ourselves, present our work and discussed different issues on Twinspace Forum:

https://www.youtube.com/watch?v=nZK3s__81aM&feature=emb_logo

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=73409d07-8dac-46e7-9698-91c3858d4ef7

https://quizlet.com/pl/646502175/animals-flash-cards/?x=1jqt

https://quizlet.com/646502175/live

 

Następujący uczniowie klasy 7 oraz 8 SP w zeszłym roku brali udział w projekcie  międzynarodowym „Building Cultural bridges” programu eTwinning: Julia Fil, Julia Potrebka, Iwona Charydczak, Adriana Danyłeć, Weronika Kich, Sofija Kaplun, Damian Werhun, Paweł Cichowlaz oraz Andrzej Kowal. Z przyjemnością informujemy iż za wyżej wymieniony projekt uczniowie wraz z nauczycielem prowadzącym projekt –  Lubow Pryjmą otrzymali oni odznakę jakości eTwinning przyznawaną  nauczycielom za wybitne projekty eTwinning. Odznaki są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu.

Kryteria przyznawania odznak jakości:

 • projekt wpisuje się w szkolne programy nauczania
 • projekt jest oryginalny pod względem tematyki
 • szkoły partnerskie współpracują, by zrealizować wspólne zadania
 • projekt wykorzystuje szereg różnorodnych metod pedagogicznych
 • to uczniowie przejmują inicjatywę, a opartych na współpracy powstaje konkretny materialny wynik
 • podczas pracy nad projektem uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje
 • wyniki projektu są przedstawione online
 • uczniowie są zaangażowani na TwinSpace
 • wszystkie etapy projektu zostały udokumentowane i obejmują one: planowanie – opis działań – ewaluacja – informacja zwrotna.

Krótki opis projektu:

Polska, Grecja i Porugalia były zaangażowane w dany projekt eTwinning. Naszą współpracę rozpoczęliśmy na platformie Mural, gdzie wszyscy – nauczyciele i uczniowie – przedstawili swoje sugestie dotyczące tematu. Głosując, wybraliśmy tytuł „Building Cultural Bridges”. Działaliśmy według następującego planu: przedstawienie siebie, nasze szkoły, nasze miasta i kraje poprzez filmy i prezentacje ppt; projektowanie i głosowanie na najlepsze logo i hasło w Formularzach Google; na różnych platformach tworzyliśmy pocztówki na Boże Narodzenie; stworzyliśmy 2 wspólne ebooki o zdrowym stylu życia: „Healthy lifestyle” oraz „Alphabetic opinians about the project na  platformie Story-jumper. Zdobytą przez naszych uczniów wiedzę na temat zdrowego odżywiania się sprawdziliśmy za pomocą quizu Kahoot. W trakcie projektu odbyło się kilka spotkań online, aby nauczyciele mogli ustalić plan projektu i śledzić jego postępy, a uczniowie mogli się spotykać i komunikować.