Projekt w programie e-Twinning

      
         Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu ‘We create – we learn’, w ramach europejskiej współpracy szkół programu eTwinning. W projekcie biorą udział uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej a naszym partnerem jest szkoła z Turcji i Portugalii.
         Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca między szkołami, poprawa umiejętności współdziałania w grupach, bycie częścią zespołu oraz przekazywanie wartości takich jak szacunek dla innych, przyjaźń, zrozumienie. Podczas realizacji projektu, uczniowie mają możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajów kraju pochodzenia szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie, szkoły, naszych zwyczajów i tradycji, a to wszystko w formie zdalnej, przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Więcej informacji o programie oraz o naszych działaniach, znajduje się pod linkami:
O szkole – Prezentacja 1.
O szkole – Prezentacja 2.
O Ukrainie – Prezentacja 3.
O Przemyślu – Prezentacja 5.
Inne prezentacje:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtYnSMmppwYo_M_FzLos1En0-1V9UWvvzX5I47If4xHbdKDA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Pod koniec lutego  2021 r. nasza szkoła pod przewodnictwem nauczyciela  jęz. angielskiego L. Pryjma nawiązała współprace ze szkołą w Turcji oraz Portugalii i przystąpiliśmy  do realizacji projektu: We Create – we learn, międzynarodowego programu e-Twinning.

Realizacja projektu zaplanowana została na okres czterech miesięcy: marzec- czerwiec -2021.
Podczas realizacji projektu uczniowie:
  • doskonalą  znajomość języka angielskiego oraz wiedzę o krajach anglojęzycznych.
  • korespondują z rówieśnikami
  • rozwijają swoją  kreatywności,  zdolność do współpracy pomiędzy szkołami.
  • poznają inne kultury
  • uczą się zaistnieć w kulturze globalnej, jednocześnie nie tracąc własnej tożsamości
  • promują  swój kraj i własną kulturę.
W marcu zaczęliśmy współpracę z naszymi partnerami związaną z projektem “We create – we learn”. Częścią poprzedzającą meritum współpracy było wzajemne poznanie się – uczniowie zaczęli  korespondować w języku angielskim, wymieniając się informacjami na temat swojego kraju, zamieszkiwanego przez nich regionu, życia szkolnego a także świąt i tradycji z nimi związanych. W trakcie projektu uczniowie mają pozostawać w kontakcie ze swoimi rówieśnikami poprzez komunikowanie się  wybranych przez siebie takich komunikatorów jak: email, Whatsapps, Messanger, itp. Oprócz tego na platformie CANVA każdy uczeń oraz nauczyciel miał możliwość zaprojektować i stworzyć własny profil.
Marzec -kwiecień przebiegał pod znakiem wzajemnego zapoznawania naszych eTwinningowych przyjaciół z  dziedzictwem kulturowym naszych krajów, miejscowości w której mieszkamy oraz szkoły i jej zwyczajów. Współpraca ta polegała na wykorzystaniu narzędzi ITC takich jak: prezentacje CANVA, KINE MASTER, MOOVLY, PPT, zdjęcia cyfrowe oraz filmy.  Podsumowaniem tej części współpracy było spotkanie online na platformie: TEAMLINK podczas której mieliśmy okazje powiedzieć kilka słów o sobie, zaprezentować  nasze prace, ale również nabywać wiadomości na temat krajów i miast partnerskich, przede wszystkim poprzez wymianę informacji na temat historycznych miejsc z nimi związanych oraz podyskutować na temat naszych krajów, zwyczajów. My, jako szkoła mniejszości narodowych reprezentowaliśmy dwa kraje: Polskę oraz Ukrainę.
W maju motywami przewodnimi projektu była wiedza o krajach anglojęzycznych. Uczniowie mieli za zadanie  poszerzyć swoją wiedzę dzięki zamieszczonym przez nauczycieli linkach i filmach na platformie: LIVEWORKSHEET. Podczas kolejnego spotkania online, tego razu na platformie MICROSOFT TEAMS uczniowie wzięli udział w quizie o Wielkiej Brytanii na platformie KAHOOT. Quiz składał się z następujących kategorii: 1. Symbole. 2 Historia. 3.Słynne osoby. 4 Słynne budowle. 5 Związki frazeologiczne/ idiomy związane z kolorami. 6. Gramatyka. Następnie podczas tego spotkania mieliśmy okazje podyskutować na temat turystycznych atrakcji, słynnych osobach oraz historii Wielkiej Brytanii.
Drugim celem tego spotkania było poprzednio przygotowanie przez uczniów Loga naszego projektu, a podczas spotkania udostępniliśmy uczniom link, gdzie każdy mógł oddać swój głoś na najlepsze logo.
Czerwcowe  zadania skupią się natomiast wokół tradycyjnych dań narodowych, ich przygotowania, spożycia posiłków oraz planujemy nauczyć siebie nawzajem podstawowych słów, zwrotów związanych z gastronomią. Na platformie QUIZLET każdy z krajów ma przygotować listę słów z wymową, obrazkami, gdzie uczniowie będą ćwiczyć. Podczas spotkania online za pomocą quizu sprawdzimy naszą wiedzę.  Kolejnym zadaniem będzie  nagrane przez uczniów filmów: jak przygotować dania typowe dla danego kraju i ich prezentacja podczas spotkania.
Zrzut ekranu (244)
« z 75 »
« z 19 »

 

Prezentacje grupy z Portugalii:

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portuguese-school.pptx

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portugal-our-town.pptx

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Portugal.pptx

Prezentacje grupy z Turcjii:

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Turkey.pdf

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Turkish-school-—-kopia.pdf

https://szaszk.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Tokat.pdf