Projekt w programie e-Twinning

      
         Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu ‘We create – we learn’, w ramach europejskiej współpracy szkół programu eTwinning. W projekcie biorą udział uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej a naszym partnerem jest szkoła z Turcji.
         Głównym celem projektu jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca między szkołami, poprawa umiejętności współdziałania w grupach, bycie częścią zespołu oraz przekazywanie wartości takich jak szacunek dla innych, przyjaźń, zrozumienie. Podczas realizacji projektu, uczniowie mają możliwość poznania kultury, tradycji i obyczajów kraju pochodzenia szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie, szkoły, naszych zwyczajów i tradycji, a to wszystko w formie zdalnej, przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Więcej informacji o programie, znajduje się pod linkiem: