Podaruj 1,5% podatku naszej szkole

Szanowni Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele

ZSO nr 2 w Przemyślu

Rozliczając swoje dochody za rok 2023, każdy z Państwa może przeznaczyć 1,5% podatku na organizację pożytku publicznego. Aby wspomóc nasza szkołę, należy odpowiednio wypełnić PIT podając Nr KRS 0000207472 cel szczegółowy ZSO2 -99890 Przekazanie 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie obciąża w żaden sposób podatnika.

Numer, kwota… cel

Te trzy elementy mogą być wskazane w rocznej deklaracji podatkowej. Dodatkowo można podać dane podatnika przekazującego kwoty na rzecz organizacji oraz wskazać, że Naczelnik dane te może udostępnić organizacji.

Numer musi być zgodny z jej wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykaz Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności zawiera konieczne nazwy, siedzibę oraz numery organizacji. W deklaracji podatnik wskazuje obecnie jedynie numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę bez konieczności posługiwania się jej nazwą.

 

Liczymy na Państwa życzliwość.

Gwarantujemy, że uzyskane pieniądze będą w całości wykorzystane na potrzeby dzieci i szkoły.

DZIĘKUJEMY!