Godło Polski Herb Przemyśla

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

      W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że po feriach tj. od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. oddział przedszkolny i klasy 1-3 szkoły podstawowej będą odbywały naukę tradycyjnie, w trybie stacjonarnym. W klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz liceum zajęcia będą prowadzone zdalnie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, zgodnie ze znowelizowanym planem zajęć. Wszystkich uczniów proszę o zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami.

   Przypominam również, że wtorek 19 stycznia 2021r., Święto Jordanu, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

   Mam nadzieję, że najbliższe miesiące drugiego semestru nauki, choć pełne niepewności, będą czasem zdrowym, spokojnym, przynoszącym satysfakcję ze zdobywania wiedzy i bogatym w sukcesy szkolne.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka

Видавничі новинки

            У 2017 році при фонді “Просвіта” створено авторську групу, метою якої є розробка нових підручників та посібників для шкіл та міжшкільних груп навчання української мови в Польщі. До групи залучено вчителів, директорів освітніх закладів та методистів із Польщі та України. Шашкевичівку у групі представляє Марія Стець – вчитель молодших класів.

Старанням групи, у співпраці з польським Mіністерством освіти, видано вже чимало допоміжних матеріалів для дітей (флеш-картки, гру “Ерудит”, сценарії свят, тощо), а в листопаді 2020 року з’явився зошит вправ з українознавства для дітей молодшого віку “Подорож Україною”, який започаткував серію видань по цій темі. Цей зошит є першим з восьми частин, які будуть  супроводжувати учнів підчас процесу навчання. Остання восьма частина “Подорож Польщею”, поведе нас місцями, де навчаються українці у Польщі. Передбачений термін випуску всіх зошитів – до кінця 2021 року. Авторська група пряцює також над проектом набору підручників і зошитів вправ для учнів та посібників для вчителів усіх класів (починаючи з класу І-го), який буде зберігати тяглість викладання в початковій школі. Автори та консультанти планують забезпечити перший клас вже в 2022 році.

 

 

 

1 2 3 70