Harmonogram egzaminów 2020/2021

 Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2020/2021

     1. Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski – 25 maja 2021 r.

b) matematyka – 26 maja 2021 r.

c) język angielski – 27 maja 2021 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2 lipca 2021 r.

Wydanie zaświadczeń 9 lipca 2021 r.

  

2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 20 maja 2021r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw dojrzałości do szkoły, termin wydania zdającym świadectw – 5 lipca 2021 r.