Harmonogram egzaminów 2021/2022

 Harmonogram egzaminów zewnętrznych

w roku szkolnym 2021/2022

     1. Egzamin Ósmoklasisty

a) język polski – 24 maja 2022 r.

b) matematyka – 25 maja 2022r.

c) język angielski – 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.

Wydanie zaświadczeń 8 lipca 2022 r.

  

2. Egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym od 4 maja do 23 maja 2022r.

4.05.2022 (środa) – język polski – pp,

5.05.2022 (czwartek) – matematyka – pp,

6.05.2022 (piątek) – j. angielski –pp,

Od 9.05. do 20.05.2022 przedmioty wybrane przez maturzystów na poziomie rozszerzonym;

17 maja 2022 (wtorek)- j. ukraiński

23 sierpnia 2022 r. (wtorek) – egzamin poprawkowy

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, dostarczenie świadectw dojrzałości do szkoły, termin wydania zdającym świadectw – 5 lipca 2022 r.