Godło Polski Herb Przemyśla

ВІртуальні дні відкритих дверей. Частина 3. “Візитка та робота школи у питаннях та відповідях”

Konkurs plastyczny “Wielkanocne Tradycje” rozstrzygnięty!

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji, rozwijanie kreatywności, prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu technik plastycznych.

Po obejrzeniu 870 prac zakwalifikowanych do konkursu plastycznego „Wielkanocne Tradycje” Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

W I kat. 6-9 lat, kl. I – III PRACA PRZESTRZENNA (palma wielkanocna)

Wyróżnienie

otrzymała Ladymyra Subtelna – lat 8, kl. III,

Szkoła Podstawowa nr 17 w Przemyślu.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Jury składa podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu. Laureatom gratuluje nagród i wyróżnień. Podziękowania również adresuje do nauczycieli, instruktorów, opiekunów i rodziców pod kierunkiem których powstały prace. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego „Tęczowe rymy”

      Został rozstrzygnięty III Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”, zorganizowany przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego oraz przemyski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do konkursu przystąpiło 47 osób, które oceniło jury w składzie: Zuzanna Kotara, absolwentka wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, aktorka Teatru Groteska w Krakowie, w którym zagrała m.in. główną rolę w spektaklu „Dziewczyna z parku”, oraz Alicja Kunert z Przemyskiej Biblioteki Publicznej, laureatka wielu przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich.   

Po obejrzeniu 47 prezentacji jurorki postanowiły przyznać 7 równorzędnych nagród oraz 12 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymał uczeń klasy I Szkoły Podstawowej: Aleksander Róg

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym oraz dziękujemy za udział w konkursie wszystkim Młodym Recytatorom. Życzymy rozwijania czytelniczych zainteresowań i umiejętności krasomówczych oraz nieustannej przyjemności z odkrywania piękna literatury dla dzieci.

Szczególne podziękowania kierujemy do Nauczycieli i Rodziców za przygotowanie dzieci do konkursu i techniczne wsparcie jego realizacji.

 

Komunikat Dyrektora Szkoły

              Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r., ze względu na utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności i konieczność zatrzymania pandemii, przedłużone zostaje czasowe ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, od dnia 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r.

          Opieka zapewniona będzie wyłącznie dzieciom, których rodzice wykonują zawód medyczny oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, w tym służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych. Rodziców dzieci wymagających tej formy opieki, prosimy o złożenie wniosku do Dyrekcji Szkoły.

Dyrektor Szkoły – Piotr Pipka

1 2 3 4 5 6 78