OFERTA EDUKACYJNA

НАВЧАННЯ

– безкоштовна освіта (державна школа)

– обов’язкові заняття зі списку Міністерства національної освіти та мови національної меншини – українська мова (протягом усього навчального циклу), історія та культура України (обрані 2 роки у всьому навчальному циклі), географія України (в ліцеї – 1 рік), релігія: греко-католицька, православна, євангельська.

– англійська мова, німецька мова.

– додатковий безкоштовний однорічний цикл уроків польської мови та математики для іноземців.

– кількість учнів у класах не перевищує 20 осіб.

– вчительський склад: двомовне спілкування.

– предмети викладаються польською (крім уроків української мови, історії та географії України).

– мова спілкування: польська та українська.

– в кабінетах різноманітне обладнання : інтерактивні дошки, планшети, проектори, роботи (ІТ-кабінет)

– польсько-німецька програма учнівського обміну (https://szaszk.edu.pl/?s=wymiana)

– проекти та програми: Форум діалогу (https://szaszk.edu.pl/szkola-dialogu-2/), Пізнайте нас, Центр ІТ-чемпіонату, освітній проект „Краща школа”.

– щорічний відбір учня на стипендію прем’єр-міністра.

 


 

OFERTA EDUKACYJNA

– nauka bezpłatna (szkoła publiczna)

– zajęcia obowiązkowe z wykazu MEN oraz język mniejszości narodowej – j. ukraiński (przez cały cykl nauczania), historia i kultura Ukrainy (wybrane 2 lata w całym cyklu nauczania), geografia Ukrainy (klasy LO – 1 rok), religia: greckokatolicka, prawosławna, ewangelicka.

– język angielski, język niemiecki.

– dodatkowy bezpłatny roczny cykl lekcji z języka polskiego i matematyki dla cudzoziemców.

– liczebność klas: nie przekracza 20 osób.

– kadra nauczycielska: komunikacja dwujęzyczna.

– język lekcji (wykładowy): polski (z wyjątkiem lekcji j. ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy).

– język komunikacji: polski i ukraiński.

– bogate wyposażenie pracowni przedmiotowych: tablice interaktywne, tablety, projektory , roboty ( sala informatyczna)

– wymiana polsko -niemiecka (https://szaszk.edu.pl/?s=wymiana)

– projekty i programy: Forum Dialogu (https://szaszk.edu.pl/szkola-dialogu-2/), Poznajcie Nas, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”.

– coroczny wybór ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Zajęcia dodatkowe

– szkolny Zespół taneczny „Arkan”,  Zespół instrumentalny „Weseli bandurky”, teatr „Popryvse”, kółko plastyczne, Uczniowski Klub Sportowy „Sianowa Czajka”, Unihokej dziewcząt.

– działalność Samorządu Uczniowskiego.

– propagowanie zdrowego stylu życia – realizacja programu Unii Europejskiej „Program dla szkół” – warzywa i owoce oraz produkty mleczne, ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”

– udział w akcjach charytatywnych, np. „Święta bez taty”, pomoc dla chorych i potrzebujących, odwiedziny z kolędą Domu Pomocy Społecznej, pomoc dla schroniska, itd.

Szkoła otrzymała certyfikaty:

– „Szkoła Przyjazna Utalentowanym uczniom” – 2013/2014, 2015/16, 2017/18,

– Złota Szkoła – ranking najlepsze licea w Polsce „Perspektywy”, 2018 r.

– wielokrotnie uczniowie szkoły uzyskali najwyższy wynik w mieście za egzaminy końcowe.