Godło Polski Herb Przemyśla

OFERTA EDUKACYJNA

НАВЧАННЯ – безкоштовна освіта (державна школа) – обов’язкові заняття зі списку Міністерства національної освіти та мови національної меншини – українська мова (протягом усього навчального циклу), історія та культура України (обрані 2 роки у всьому навчальному циклі), географія України (в ліцеї – 1 рік), релігія: греко-католицька, православна, євангельська. – англійська мова, німецька мова. – додатковий безкоштовний однорічний цикл уроків польської мови […]

Read more

Konkurs plastyczny „Wielkanocne Tradycje” rozstrzygnięty!

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji, rozwijanie kreatywności, prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej, wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z zakresu technik plastycznych.

Po obejrzeniu 870 prac zakwalifikowanych do konkursu plastycznego „Wielkanocne Tradycje” Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

W I kat. 6-9 lat, kl. I – III PRACA PRZESTRZENNA (palma wielkanocna)

Wyróżnienie

otrzymała Ladymyra Subtelna – lat 8, kl. III,

Szkoła Podstawowa nr 17 w Przemyślu.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.

Jury składa podziękowanie wszystkim uczestnikom konkursu. Laureatom gratuluje nagród i wyróżnień. Podziękowania również adresuje do nauczycieli, instruktorów, opiekunów i rodziców pod kierunkiem których powstały prace. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Procedura dezynfekcji pomieszczeń na czas pandemii obowiązująca w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Podstawa prawna:
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie
z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom podczas
dezynfekcji sal i toalet oraz ciągów komunikacyjnych w związku z zagrożeniem COVID-19
Zakres obowiązywania procedur: procedury dotyczą zasad postępowania pracowników szkoły
podczas dezynfekcji sali, toalet, pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego.
Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: pracownicy szkoły: pracownicy kuchni,
pracownicy obsługi
Pracownicy szkoły zobowiązani są do ścisłego przestrzegania niniejszej procedury ustanowionej na
czas zagrożenia koronawirusem COVID-19.
Obowiązki pracowników obsługi:
1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem do dezynfekcji przed
każdorazowym wejściem do budynku szkoły.
2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem również po
wykonaniu czynności związanych z myciem i dezynfekcją sal i łazienek i innych powierzchni
w szkole.
3. Podczas mycia i dezynfekcji pomieszczeń szkoły pracownicy zobowiązani są używać środków
ochrony osobistej, w tym rękawiczek, maseczek ochronnych.
4. Pracownicy szkoły myją i dezynfekują sale i toalety uczniowskie oraz dla personelu co najmniej
dwa razy dziennie oraz w miarę potrzeb (muszle klozetowe, krany i umywalki powinny być
dezynfekowane po każdym użyciu), w czasie gdy w pomieszczeniach nie przebywają dzieci ani
inne osoby.
5. Pracownicy szkoły zobowiązani są sprzątać ciągi komunikacyjne i powierzchnie płaskie oraz
dezynfekować powierzchnie dotykowe takie jak: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty,
poręcze krzeseł, klawiatura komputerowa, telefoniczna – co najmniej dwa razy dziennie: tj. po
przyprowadzeniu dzieci do szkoły przez rodziców oraz po ich odebraniu .
6. Pracownicy szkoły sprzątają i dezynfekują blaty stołów, powierzchnie pod stołami w salach
przed każdym posiłkiem i po każdym posiłku dzieci oraz po wyjściu dzieci.
7. Jadalnia powinna być dezynfekowana całościowo raz dziennie przed posiłkami. Spożywanie
posiłków powinno się odbywać grupach na zmianę( grupy nie powinny przebywać jednocześnie
w jadalni, ani mijać się na korytarzach w drodze do i z jadalni). Po każdej zmianie grupy powinno
się odbyć czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
8. Pomieszczenia kuchenne powinny być dezynfekowane dwa razy dziennie( szczególnie uchwyty
urządzeń, noże, deski, stoły). Naczynia wyparzane w temperaturze min. 60 stopni. Towary
przyjęte przed wniesieniem na kuchnię umyte i zdezynfekowane, wierzchnie zgrzewki foliowe
zdjęte.
9. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania zasad szczególnej ostrożności podczas
korzystania z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Korzystając z nich,
należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.
10. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń
i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
11. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
 sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do
szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i
dezynfekowanie,
 wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
Sposób prezentacji procedury
1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.
2. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w szkole.
3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedury.
Tryb dokonania zmian w procedurze
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek
rady pedagogicznej dyrektora szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Zasady wchodzą w życie z dniem: 1 września 2020 r.

Nasi uczniowie na wymianie młodzieży w Niemczech

 

      Wymiana ze szkołą w Türkismühle będzie być może jedną z najlepszych przygód w naszym życiu. Wielu z nas spełniło swoje marzenia, a w dodatku nawiązało nowe przyjaźnie i nauczyło się wielu rzeczy.

   Nasza przygoda rozpoczęła się w poniedziałek, kiedy to po śniadaniu do Spohns Haus  przyjechała grupa uczniów z Niemiec. Po wstępnym zapoznaniu się i zakwaterowaniu udaliśmy się na pierwsze zajęcia, gdzie nie tylko nauczyliśmy się podstawowych zwrotów w przeciwnym języku, ale i udowodniliśmy, że komunikacja bez słów jest możliwa i efektywna. Następne zajęcia dotyczyły mobilności i jaki wpływ ma to na naszą planetę. Razem utworzyliśmy krzyżówkę, której hasłem zostało właśnie słowo „Mobilität”, co oznacza mobilność. W tymże czasie rozdzielono nam zadnia. Każdy z nas miał godzinę czasu na zdobycie informacji na temat jak wiele miejsca zajmuje parking w porównaniu z placem zabaw; jaką drogę przebywają warzywa i owoce zanim trafią do sklepów; jak wiele i jakie pojazdy można spotkać na ulicach Gersheim w przeciągu 10 minut; jak można spędzić urlop w Gersheim; czy pasażerowie są zadowoleni z komunikacji miejskiej. Wieczorem tego dnia pan Hans Bollinger przedstawił nam prezentację na temat początków współpracy.

   Następnego dnia, tuż po śniadaniu, udaliśmy się na wycieczkę do Strasburga. Pobyt tam rozpoczęliśmy od spaceru nad rzeką, aż do samego centrum miasta. Poznaliśmy historię Katedry pw. Najświętszej Marii Panny, która była budowana przez ponad 400 lat i aktualnie jest najwyższym budynkiem wykonanym z piaskowca na całym świecie. W ramach wolnego czasu każdy z nas mógł zwiedzić różne zakamarki centrum i podziwiać niezwykłą architekturę. Kolejnym punktem był Parlament Europejski. Na początku obejrzeliśmy film, w którym wyjaśniono nam na czym polega praca parlamentu, zwrócono uwagę na ocieplenie klimatu, czy też wspomniano o konfliktach m.in. na Ukrainie. Jako pierwszej grupie z naszej szkoły udało nam się zobaczyć salę obrad. Dowiedzieliśmy się od czego zależy liczba europarlamentarzystów z danego kraju lub jak wygląda głosowanie.

  W środę, prezentowaliśmy plakaty, które stworzyła każda grupa w ramach odpowiedzi na zadania z pierwszego dnia. Doszliśmy do szokujących wniosków, że transport 1kg mango z Chile jest okupiony emisją 10kg dwutlenku węgla do atmosfery; jeden z parkingów w Gersheim zajmuję 300m2, podczas gdy plac zabaw jedynie 84m2; co do autobusów, 2 na 3 pasażerów było niezadowolonych z rozkładu jazdy. Kolejny raz udowodniono nam, że sami mamy ogromny wpływ na ocieplenie klimatu m.in. przez transport, którego używamy na co dzień.

   Kolejnym punktem dnia był spacer i zapoznanie się z elektrorowerem, z którego każdy potem mógł skorzystać. W ten sposób dostaliśmy się do Europejskiego Parku Kulturowego, w którym zobaczyliśmy biżuterię celtycką należącą należącą niegdyś do wysoko postawionej kobiety. Kilkadziesiąt metrów dalej ujrzeliśmy fundamenty rzymskiej willi,  a zaledwie 150m za bramą wjazdową ruiny rzymskiego miasteczka. Wieczorem spotkaliśmy się ptzy wspólnym ognisku, na którym piekliśmy tutejszy przysmak.

  W czwartek z samego rana pojechaliśmy odwiedzić szkołę w Türkismühle. Zostaliśmy serdecznie przywitani oraz wzięliśmy udział w akademii „Dnia Tolerancji”. Podczas powrotu do Gersheim  wstąpiliśmy nad jezioro Bostalsee. Po kolacji zorganizowana została dyskoteka,  na której wszyscy tańczyli i dobrze się bawili.

   Pobyt w Gersheim nie tylko wywołał na naszych twarzach uśmiech, ale i nauczył nas czegoś nowego. Każdy z nas wrócił do domu ze wspaniałymi wspomnieniami i nowymi postanowieniami, które być może zmienią nasze otoczenie na bardziej przyjazne środowisku.

Za zorganizowanie nam wyjątkowej wymiany młodzieżowej i całotygodniową opiekę jesteśmy niezmiernie wdzięczni p. dyr Darii Kołacz i p. Pawłowi Łomaczowi.

Tekst: Wiktoria Rogólska