Szkoła Dialogu

Screenshot_417

Fotografia Pawła Łozy

Wiosną 2017 roku grupa uczniów  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu wzięła udział w projekcie zainicjowanym przez organizację „Forum Dialogu”. Młodzi ludzie spędzili  3 dni na warsztatach, które poszerzyły ich wiedzę na temat społeczności żydowskiej, mieszkającej niegdyś w Polsce i nie tylko. Prowadzącymi zajęcia byli niezwykle mili i charyzmatyczni  trenerzy (Pani Małgorzata Kruszewska oraz Pan Marcin Krotla). Ich aktywność przejawiała się nie tylko na wykładach, lecz dyskusji oraz aktywnej interakcji. Warsztaty były podzielone na trzy spotkania. Na pierwszym uczniowie dowiedzieli się o tym, kim są Żydzi, czym jest judaizm oraz uzyskali odpowiedzi na inne nurtujące ich pytania. Na następnych zajęciach został poruszony temat zagłady Żydów w czasie II wojny światowej, który wywołał refleksje i przemyślenia związane z Shoah. Na ostatnim spotkaniu uczniowie poznali m.in. kalendarz używany w Izraelu oraz dowiedzieli się o ciekawych aspektach życia mieszkańców dzisiejszego Państwa Izrael.  

Screenshot_418

Fotografia Pawła Łozy

        Pracę nad projektem wycieczki rozpoczęliśmy od rozdzielenia ról między uczestnikami. Pod kierunkiem Pani Anny Leskiw oraz Pani Marii Ficak zbieraliśmy informacje związane ze społecznością żydowską żyjącą niegdyś w Przemyślu, a dziś już niestety niespotykaną na ulicach naszego miasta. Uzyskaliśmy niezbędną pomoc od ludzi pamiętających trudne czasy wojny oraz osób interesujących się mniejszościami narodowymi w Przemyślu. Po zebraniu informacji zaczęliśmy planowanie wycieczki szlakami przemyskich Żydów. Każdy z uczestników opowiadał o wybranym budynku należącym niegdyś do wyznawców Mojżesza. Stworzyliśmy trzy typy wycieczek. Oprowadzaliśmy ludzi w dwóch językach (ukraińskim i polskim) oraz zaprojektowaliśmy grę  terenową dla najmłodszych. Uczestnicy wycieczki mieli szansę spróbowania żydowskiego poczęstunku oraz założenia jarmułki podczas pobytu na terenie kirkutu (przy ul. Słowackiego).

Screenshot_419

Fotografia Pawła Łozy

            1 marca bieżącego roku w Warszawie odbyło się podsumowanie rocznej pracy  uczniów z ponad 40 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Nasi uczniowie mieli okazję odwiedzić Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie. W owym budynku miała miejsce gala Szkoły Dialogu, która w tym samym czasie obchodziła 10. rocznicę rozpoczęcia swojej działalności. W tym roku na galę, przybyło ponad 1200 osób, w tym uczniowie i nauczyciele szkół uczestniczących                          w programie, trenerzy Forum Dialogu. Przybyli również znakomici goście, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, jak również dyplomaci, osoby publiczne, artyści, naukowcy i dziennikarze związani z Forum Dialogu, którzy swoją obecnością potwierdzają zarówno wagę, jak i prestiż samej uroczystości i całego programu Szkoła Dialogu. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Bogdan Borusewicz – Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sylwia Spurek – zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Ruth Cohen-Dar – Wiceambasador Izraela w Polsce, Michael Schudrich – naczelny rabin Polski, Henryk Wujec – Przewodniczący Rady Forum Dialogu. Na zakończenie                        z niezwykle wzruszającym wykładem wystąpił p. George Elbaum – Ocalały z Holokaustu.

Tego samego dnia nasza szkoła została oficjalnie przyjęta do Szkoły Dialogu a nasz projekt  zwyciężył w kategorii „wpływ na lokalne środowisko„. Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia tak wysokiego miejsca oraz mamy nadzieję, że wpływ wywarty na lokalną społeczność będzie owocował ochroną zabytków i  pamięci wielokulturowego Przemyśla.

Julia Skowrońska