Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

           26 czerwca 2020r. zakończyliśmy rok szkolny 2019/2020. Liturgia Święta w Soborze św. Jana Chrzciciela pod przewodnictwem Abp Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego, poprzedziła oficjalną część ostatniego dnia szkoły. Ze względu na to, iż mijający rok szkolny był wyjątkowy dla uczniów, nastąpiła zmiana trybu nauki na zdalny spowodowana pandemią koronawirusa, zakończenie roku również odbiegało nieco od tradycyjnego. Uczniowie kończący kolejny etap nauki tj. oddział przedszkolny, klasy 3SP oraz 8SP, odebrały świadectwa z rąk Pana Dyrektora Piotra Pipki oraz wychowawców klas na auli szkolnej. Tam też, tegoroczni laureaci i finaliści konkursu przedmiotowego z języka ukraińskiego otrzymali dyplomy i statuetki z rąk pani Bernadety Jasińskiej, Kierownika przemyskiego Oddziału Wydziału Jakości i Zarządzania Edukacją Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Pani Kierownik wręczyła również Panu Dyrektorowi naszej szkoły, certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom”, który potwierdza bardzo dobre warunki stworzone uczniom przez szkołę w dziedzinie rozwijania zdolności i osiągania sukcesów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Tytuł ten trzykrotnie otrzymało nasze Gimnazjum nr 7, natomiast Szkoła Podstawowa nr 17 utytułowana została po raz pierwszy. 

         Uczniowie pozostałych klas, spotkali się ze swoimi wychowawcami i otrzymali świadectwa szkolne, ze względów bezpieczeństwa i panującej pandemii, w mniejszym gronie klasowym.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i Rodzicom życzymy zdrowych, bezpiecznych, pełnych słońca i wypoczynku wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.