Wyniki z Olimpuska – Gratulacje!

 

Otrzymaliśmy wyniki kolejnej edycji olimpiad Olimpusek Sesja wiosenna dla najmłodszych.

Na podstawie rozwiązanych sprawdzianów zostali wyłonieni uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą:

Język angielski:

 I klasa – Aleksander Róg – Dyplom laureata, Nagroda  książkowa

 II klasa – Michał Charydczak – Dyplom laureata

             Michał Fil – Dyplom laureata

Język polski:

I klasa – Natalia Sokół – Dyplom laureata

Matematyka:

 I klasa – Tymoteusz Kulon – Dyplom laureata

 

Pozostali uczestnicy, niezależnie od uzyskanych wyników, zostaną uhonorowani Dyplomami uznania:

I klasa – Stanislav Bogonis, Mikołaj Sydor, Wiktor Samro, Dawid Stańco, Piotr Szumada;

II klasa – Anna Begijowska, Piotr Cybulski, Solomiia Horila, Khrystyna Horila, Tomasz Dańko, Mariusz Kowal, Denys Krysevych, Grzegorz Potrebka;

III klasa – Bohdan Baczyk, Ksenia Buńko, Yaroslav Dunaiev, Ihnat Ovcharenko, Dmytro Sierhieiev,  Nicolas Samro, Tatiana Sumada.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych edycjach olimpiad Olimpusek!