Wyniki egzaminu ósmoklasisty

       1 lipca 2022 roku tegoroczni absolwenci szkół podstawowych uzyskali informacje o wynikach majowego Egzaminu Ósmoklasisty, zdawanego z trzech przedmiotów tj. język polski, matematyka i język obcy nowożytny (język angielski).

      Wyniki egzaminu naszych absolwentów, pokazują, iż uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. Mimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią oraz sytuacją w Ukrainie i dużym zaangażowaniem w pracę w wolontariacie. Z języka polskiego wyniki kształtują się na poziomie (67%) tj. 7 stanina (w skali 9 stopniowej), natomiast z matematyki (76%) i języka angielskiego (83%) uczniowie uzyskali 8 stanin.

Po odbiór zaświadczeń zapraszamy absolwentów klasy ósmej, 8 lipca (piątek) o godzinie 9.00 do szkoły.

Składamy gratulacje Uczniom i Rodzicom oraz dziękujemy Nauczycielom za wytężoną pracę.