Akcja Sprzątanie Świata

Wszystkie śmieci są nasze!

   Pod takim hasłem wystartowała 29. edycja akcji Sprzątanie Świata. Akcja ta znana jest na całej kuli ziemskiej, dlatego też przyłączyli się do niej również uczniowie naszej szkoły. 15 września siódmoklasiści wraz z opiekunką sprzątali ulicę Rakoczego i okolice dawnego kirkutu, a dzień później ich starsi koledzy z 8. klasy zebrali śmieci z ulicy Kmity i z okolic parku. Wyjście z murów szkoły było doskonałą okazją do przeprowadzenia rozmów na temat zachowań proekologicznych.