WPŁATA ZA OBIADY

WPŁATA ZA OBIADY

Nr konta:  55 1130 1105 0005 2502 1120 0004

Tytuł wpłaty: wpłata za obiady – miesiąc, za który jest wnoszona opłata, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Odbiorca: ZSO Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za obiady do 15-go dnia każdego miesiąca. Dziękujemy.