WPŁATA ZA OBIADY

WPŁATA ZA OBIADY

Nr konta:  53 1560 0013 2219 3389 6000 0007

Tytuł wpłaty: wpłata za obiady – miesiąc, za który jest wnoszona opłata, imię i nazwisko dziecka, klasa.

Odbiorca: ZSO Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za obiady do 15-go dnia każdego miesiąca. Dziękujemy.