Wizyta Strażnika Miejskiego w przedszkolu

        Temat bezpieczeństwa jest nieustannie poruszany na zajęciach w naszej grupie. W celu uatrakcyjnienia zajęć organizuje się spotkania z ludźmi, którzy dbają o bezpieczeństwo z racji wykonywanego zawodu. Tym razem w dniu 27.09.2021r. odwiedził nas pracownik Straży Miejskiej. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie nasze przedszkolaki. Przeprowadzono pogadankę z dziećmi na temat „Wiem, jak zachować się w kontakcie z osobą nieznajomą”.
      „Zerówiaczki” utrwaliły i usystematyzowały swoje wiadomości dotyczące właściwego postępowania w przypadku kontaktu z osobą nieznajomą, obcą lub ataku psa. Gość opowiedział dzieciom, na czym polega jego praca, w jakich okolicznościach należy wzywać Straż Miejską oraz omówił elementy swego munduru. Natomiast dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w zakresie znajomości numerów alarmowych: do Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, a dzięki spotkaniu wzbogaciły swoją wiedzę o znajomość kolejnego numeru do Straży Miejskiej, jakim jest 986.
Wszystkie dzieci uczestniczące w spotkaniu otrzymały od Straży Miejskiej odblaski.

W podziękowaniu za atrakcyjne zajęcia i miłą atmosferę przedszkolaki wręczyły Strażnikowi Miejskiemu dyplom, klasową laurkę i wrzos.