Wielkanoc 2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Wielki Post jest czasem, w którym w szczególny sposób prosimy Boga o dar nawrócenia naszych serc. „Porzućmy egoizm i zapatrzenie się w siebie, a wpatrujmy się w Paschę Jezusa; zbliżmy się do braci i sióstr znajdujących się w trudnej sytuacji, dzieląc się z nimi naszymi duchowymi i materialnymi dobrami. W ten sposób, przyjmując w konkretach naszego życia zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ukierunkujemy Jego przemieniającą moc także na całe stworzenie” (Papież FranciszekOrędzie na Wielki Post 2020)

Niech nadchodzące dni będą dla każdego z nas czasem głębokiej refleksji nad zdolnością kochania innych i dostrzegania w nich Chrystusa. Niech Zmartwychwstały uwrażliwia nasze serca na ból i cierpienie naszych sióstr i braci i prowadzi drogą miłości, którą On sam idzie przed nami.

Z modlitwą i serdecznymi życzeniami

Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 2
im. Markiana Szaszkewicza

wraz ze Wspólnotą szkolną