Uroczystości 200. rocznicy urodzin kompozytora ks. Mychajła Werbyckiego

       Dnia 4 marca 2015 roku społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach 200. rocznicy urodzin kompozytora melodii do hymnu narodowego Ukrainy ks. Mychajła Werbyckiego, które odbyły się w Młynach. Uroczystości 200-lecia urodzin ks. Werbyckiego, połączone były ze 150-leciem pierwszego publicznego wykonania hymnu Ukrainy. Utwór ten po raz pierwszy został wykonany w Katedrze greckokatolickiej w Przemyślu 10 marca 1865.

      Obchody rozpoczęły się o godz. 11.00 Panachydą, której przewodniczył Patriarcha Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej. W uroczystościach udział wzięli: abp Jan Martyniak, zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego w Polsce , bp Władysław Juszczak, ordynariusz diecezji wrocławsko-gdańskiej, przedstawiciele episkopatów obydwu obrządków z Ukrainy, Polski oraz Europy Zachodniej, wielu duchownych, przedstawiciele władz państwowych z Ukrainy i Polski oraz licznie zgromadzeni wierni.
     Po nabożeństwie żałobnym złożono kwiaty na grobie kompozytora. Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska odczytała list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który objął obchody patronatem honorowym. Na zakończenie uroczystości odśpiewano hymny narodowe Ukrainy i Polski.
     O godzinie 17.00 młodzież naszej szkoły uczciła pamięć wielkiego kompozytora podczas koncertu poświęconego ks. Werbyckiemu w Soborze Archikatedralnym w Przemyślu.