Umiejętność niesienia pierwszej pomocy – obowiązek, który może uratować życie!

        W naszej szkole zostały zorganizowane zajęcia z praktycznego udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez doświadczoną ratowniczkę medyczną Iwonę Misiorowską. W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas VI- VII- VIII oraz IV szkoły podstawowej .

     Zajęcia miały na celu poznanie sposobów postępowania podczas: omdlenia, zasłabnięcia,  utraty przytomności i zatrzymania krążenia. Uczniowie uczyli się w jaki sposób należy ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Medyk najpierw prezentował uczniom jak należy zachować się w przypadku wystąpienia powyższych sytuacji, a następnie uczniowie sami ćwiczyli poprawne zasady udzielania pierwszej pomocy. Do realizacji ćwiczeń wykorzystywane były fantomy oraz niezbędne akcesoria.

      Pierwsza pomoc może uratować życie i zmniejszyć cierpienie, ale tylko wtedy, gdy odpowiednio ją wykonamy.  Każdy z nas może stanąć przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. My już wiemy jak ją wykonać!

« z 6 »