Ukraiński Kongres Oświatowy

     

    W dniach 21-22 października 2022 r. w Bartoszycach i Górowie Iławeckim w woj. warmińsko-mazurskim, odbył się Ogólnopolski Kongres Oświatowy zorganizowany przez Fundację Prosvita, z okazji 70 – lecia odnowienia nauczania języka ukraińskiego w Polsce. Uczestnikami Kongresu byli dyrektorzy szkół ukraińskich, nauczyciele szkół i punktów nauczania , doradcy metodyczni, rodzice, a także przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, organizacji społecznych i świata nauki.

    Tematem wiodącym Kongresu były problemy oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz jej perspektywy. Uchwałą Kongresu stworzono memorandum skierowane do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające postulaty dotyczące polepszenia sytuacji oświaty mniejszości ukraińskiej w Polsce oraz jej dalszego rozwoju.