Uczniowie z Ukrainy poznają perełki podkarpacia

     W ostatnich dniach roku szkolnego, nasi goście z Ukrainy tj. uczniowie z oddziałów przygotowawczych dla cudzoziemców, wzięli udział w projekcie przygotowanym przez Centrum Języków Obcych ,,Germanitas” z Rzeszowa. Projekt przeznaczony był wyłącznie dla cudzoziemców i miał charakter dwuetapowy tj. teoretyczny i praktyczny.

W teoretycznej części uczniowie spotkali się z prowadzącymi na zajęciach z historii i geografii Podkarpacia oraz języka polskiego. W drugiej części projektu uczniowie odbyli dwudniową wycieczkę do stolicy naszego regionu Rzeszowa oraz Łańcuta. Wycieczka pozwoliła uczniom poznać najważniejsze zabytki tj. Zamek Lubomirskich, Rzeszowskie Piwnice oraz Muzeum Dobranocek, a w Łańcucie Zamek rodziny Potockich.

    Wycieczka była bardzo dobrze przygotowana pod względem organizacyjnym, co przełożyło się na zadowolenie i satysfakcję uczniów. Opiekunem wycieczki była p. Daria Kołacz, wychowawca najstarszej grupy OPC. Powyższy projekt był doskonałym wstępem do rozpoczynających się wakacji, a także sygnałem, że edukacja w nowym kraju może być przyjemna i można tutaj rozwijać swoje zainteresowania.

Bardzo dziękujemy organizatorom za wspaniale zorganizowany czas.

« z 4 »