Nie tylko o bezpieczeństwie pożarowym

Na początku listopada 2014 r. zostałem poproszony przez dyrekcję Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślu o przeprowadzenie pogadanki na temat bezpieczeństwa. Pomyślałem – dlaczego nie?

26 listopada w obecności pani mgr Darii Kołacz zastępcy dyrektora tej placówki oraz mgr Bernadety Jasińskiej uczącej „Edukacji dla bezpieczeństwa” udaliśmy się do auli, gdzie czekali na nas uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum oraz klasy pierwszej liceum. Nasze spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu mgr Piotr Pipka. Wyraził nadzieję, że to spotkanie „będzie inspiracją do dalszych działań i przyczyni się do utworzenia w przyszłości Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i klubu Honorowych Dawców Krwi PCK”.

Podczas niecałych dwóch jednostek lekcyjnych mówiłem im, m.in. o zasadach postępowania w przypadku powstania pożaru w szkole oraz w domu, zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w okresie zimowym, a także o dawstwie krwi, organów i szpiku. Młodzież chętnie słuchała, gdy dzieliłem się doświadczeniem zdobytym podczas kilkudziesięciu lat służby w straży pożarnej oraz jako wolontariusz PCK. Co ważne – była bardzo zdyscyplinowana i zaangażowana.
Read more