Święto Szkoły i ślubowanie klas pierwszych [ZDJĘCIA]

W dniu dzisiejszym, 7 listopada 2015 r. uroczyście obchodziliśmy rocznicę urodzin patrona naszej szkoły – Markiana Szaszkewicza, która rozpoczęła się Służbą Bożą w Soborze św. Jana Chrzciciela o godz. 8.00. Tradycyjnie już, w Święto Szkoły wpisuje się również ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz przyjęcia do grona społeczności szkoły uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum. To właśnie uczniowie tych klas, byli dziś głównymi bohaterami uroczystości. W obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i zaproszonych gości, uczniowie wypowiedzieli słowa ślubowania, a następnie najmłodsi uczestnicy święta w symboliczny sposób, poprzez pasowanie ołówkiem, zostali włączeni do społeczności uczniowskiej. Fakt obecności rodziców i uczniów klas starszych dodał szczególnej wagi tej uroczystości. Wszyscy pierwszoklasiści zaprezentowali następnie montaż słowno-muzyczny.
W tym roku swoją obecnością zaszczycił nas Pan Wasyl Pawluk – Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie, Witalij Biłyj – Konsul Ukrainy w Lublinie, Aleksander Baczyk – Honorowy Konsul Ukrainy w Przemyślu, Dr Grzegorz Hayder – zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla, Elżbieta Tarnawska – Naczelnik Wydziału Edukacji w Przemyślu oraz Switłana Knyszyk – Naczelnik Wydziału Edukacji lwowskiego kuratorium.
Zgodnie ze zwyczajem, w czasie Święta Szkoły, wręczono nagrody i stypendia dla najlepszych uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Pan Dyrektor Szkoły Piotr Pipka oraz Przewodniczący Funduszu Stypendialnego im. Jarosławy Popowskiej – Pan Andrzej Czarny wręczyli stypendia dla uczniów, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce oraz nagrody za działalność społeczną i artystyczną. Tego roku w zaszczytnym gronie znaleźli się: Natalia Kich, Magdalena Węgielnik, Aleksandra Lewczyk, Oksana Romaniec, Roksana Ficak, Daria Pulkowska i Ksenia Komar. Specjalne wyróżnienie i stypendium za wysokie wyniki w nauce oraz działalność artystyczną i sportową ufundowane przez Pana Semena Nepszego otrzymali również Maria Szumada oraz Mikołaj Pipka.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a pierwszoklasistom życzymy dużo siły

i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz samych radosnych dni w murach naszej szkoły.