Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla

Składamy serdeczne gratulacje uczniom naszej szkoły,
Zofii Ścibiwołk, Oldze Werhun oraz Michałowi Fil
którzy w ubiegły wtorek odebrali z rąk Prezydenta Miasta Przemyśla Wojciecha Bakuna, stypendia za szczególne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2022/2023. 
Niech wysiłek i wytrwałość w pogłębianiu wiedzy przyniosą Wam kolejne sukcesy.
Wielkie brawa i gratulacje!