Spotkanie z panią dr Olgą Solarz

   

    Pani Olga  od pierwszych dni wojny aktywnie pomaga obrońcom Ukrainy. Była świadkiem wielu pięknych, wzniosłych a niejednokrotnie tragicznych chwil. Każda podjęta przez nią akcja podnosi morale walczących a jej działalność niewątpliwie przybliża nas do zwycięstwa. Jej osoba jest przykładem działań wolontariackich, które stają się łącznikiem między dwoma światami, pokoju i wojny.

      Nasz gość przybliżył społeczności szkolnej wojenną rzeczywistość, w której przyszło żyć żołnierzom na pierwszej linii frontu.  Najmniejszym gestem z naszej strony (kartka z życzeniami, siatka maskująca, buty, czapka, ciasto)  możemy okazać swoje wsparcie bohaterom walczącym za wolność swojego kraju i Europy.

« z 2 »

Po spotkaniu z panią dr Olgą Solarz, w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka na Fundację Magia Karpat, której celem jest wsparcie potrzeb żołnierzy na pierwszej linii frontu. Zebraliśmy kwotę 1200 złotych, za które wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy!