Świąteczne spotkanie wigilijne

     

    W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia 5 stycznia 2018 r odbyła się uroczysta kutia zorganizowana przez młodzież naszej szkoły pod opieką siostry Danyjły. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i wspólnej modlitwie, Pan Dyrektor Piotr Pipka wraz z ks. mitratem Bogdanem Stepanem oraz ks. prot. Jerzym Mokrauzem złożyli całej społeczności szkolnej życzenia bożonarodzeniowe. Przed przystąpieniem do kosztowania wigilijnych potraw przygotowanych przez Radę Rodziców, wszyscy uczestnicy tradycyjnie podzielili się prosforą a następnie rozbrzmiał radosny, wspólny śpiew kolęd. Wprowadzeni w świąteczny, rodzinny nastrój, poczuliśmy w szkole wyjątkową atmosferę, jaką niesie za sobą czas Bożego Narodzenia.