Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 12 października 2016 r. odbyła się ceremonia pasowania na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz przyjęcie do grona społeczności szkoły uczniów klas pierwszych Gimnazjum i Liceum. W obecności Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Rodziców i uczniów, bohaterowie święta wypowiedzieli słowa ślubowania a następnie najmłodsi uczestnicy w symboliczny sposób, poprzez pasowanie ołówkiem, zostali włączeni do społeczności uczniowskiej.

Po oficjalnej części uroczystości, wszyscy pierwszoklasiści zaprezentowali montaż słowno-muzyczny dedykowany nauczycielom z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor
Piotr Pipka złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły i wręczył nagrody nauczycielom za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. W tym roku, w zaszczytnym gronie wyróżnionych znaleźli się:
p. Maria Ficak,  p. Irena Spolska-Moklak, p. Anna Leskiw, p. Ulana Bodnar, p. Agata Szałajko oraz p. Oleh Kopylczak. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a wszystkim nauczycielom życzymy wielu sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.

Więcej zdjęć na www.mikolajpipka.pl

Więcej zdjęć na www.mikolajpipka.pl