Ruszyła kolejna edycja projektu e-Twinning

         W bieżącym roku szkolnym, uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej, biorą udział w 2 projektach międzynarodowych w ramach europejskiej współpracy szkół programu eTwinning. Koordynatorem projektów jest nauczyciel j. angielskiego L. Pryjma.

      W pierwszym projekcie 'Building Cultural Bridges’, naszymi partnerami są szkoły z Portugalii oraz Grecji. W drugim projekcie 'An Adventurous Journey to English’, naszymi partnerami są szkoły z Turcji, Portugalii, Włoch, Słowacji, Serbii, Gruzji, Tunezji oraz Jordanii.

         Celem projektów jest kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, współpraca pomiędzy szkołami, poprawa umiejętności pracy w grupach i bycie częścią zespołu, przekazywanie pozytywnych wartości: szacunek dla innych, przyjaźń. Uczniowie poznają kulturę, tradycje, obyczaje szkoły partnerskiej oraz wykorzystują swoją kreatywność do jak najlepszego zaprezentowania siebie, przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych.