Rozstrzygnięcie Konkursu Recytatorskiego „Tęczowe rymy”

      Został rozstrzygnięty III Konkurs Recytatorski dla Dzieci im. Urszuli Kozłowskiej „Tęczowe rymy”, zorganizowany przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego oraz przemyski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do konkursu przystąpiło 47 osób, które oceniło jury w składzie: Zuzanna Kotara, absolwentka wrocławskiej Filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, aktorka Teatru Groteska w Krakowie, w którym zagrała m.in. główną rolę w spektaklu „Dziewczyna z parku”, oraz Alicja Kunert z Przemyskiej Biblioteki Publicznej, laureatka wielu przeglądów teatralnych i konkursów recytatorskich.   

Po obejrzeniu 47 prezentacji jurorki postanowiły przyznać 7 równorzędnych nagród oraz 12 wyróżnień.

Wyróżnienia otrzymał uczeń klasy I Szkoły Podstawowej: Aleksander Róg

Serdecznie gratulujemy Nagrodzonym i Wyróżnionym oraz dziękujemy za udział w konkursie wszystkim Młodym Recytatorom. Życzymy rozwijania czytelniczych zainteresowań i umiejętności krasomówczych oraz nieustannej przyjemności z odkrywania piękna literatury dla dzieci.

Szczególne podziękowania kierujemy do Nauczycieli i Rodziców za przygotowanie dzieci do konkursu i techniczne wsparcie jego realizacji.