Rekrutacja uzupełniająca

 

  1. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się zgodnie zasadami i kryteriami opisanymi powyżej. Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające wraz z liczbą wolnych miejsc zostanie opublikowany 17 maja 2022 r. na stronie internetowej pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl
  2. Termin składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej – od 17 maja 2022 r. 24 maja 2022 r.