REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSO Nr 2 w PRZEMYŚLU NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

REGULAMIN PRACY

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSO Nr 2 w PRZEMYŚLU

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

od 1 września 2020 r.

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby, korzystające z biblioteki szkolnej.

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie szkoły i nauczyciele.
 2. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje/dezynfekuje ręce.
 4. Bibliotekarz zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub zakładania jednorazowych rękawic ochronnych.
 5. Bibliotekarz podczas kontaktu z czytelnikiem powinien nosić maseczkę lub przyłbicę.
 6. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 2 metry).
 7. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 8. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty.
 9. W widocznym miejscu, np. na drzwiach biblioteki,, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 10. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie i rekomenduje stosowanie internetowego systemu katalogowego MOL NET PLUS (umieszczonego na stronie szkoły).
 11. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 12. Bibliotekarz wykonuje część obowiązków w formie pracy zdalnej za pomocą programu MOL NET PLUS. Bibliotekarz przyjmuje zapisy na książki przez katalog MOL NET PLUS. Czytelnik rezerwuje książkę poprzez swoje konto czytelnika i odbiera ją w szkole w wyznaczonym czasie.
 13. W czytelni może jednocześnie przebywać 5 osób. Są one zobowiązane do zachowania bezpiecznego dystansu poprzez zajęcie co drugiego miejsca przy stolikach.
 14. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę.
 15. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

REALIZACJA WYPOŻYCZEŃ I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).

2. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.

3. Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz wolny dostęp do księgozbioru i czasopism.

4. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek oraz do przyjęcia zwrotów (nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych). Kontakt z bibliotekarzem odbywa się poprzez e-mail (adres: bibliotekazso2przemysl@gmail.com )

5. Po przyjęciu książek od czytelnika bibliotekarz dezynfekuje ręce oraz blat, na którym leżały książki.

6. Zwracane książki odkładane są przez bibliotekarza na wyznaczone miejsce (zabezpieczony karton). Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny na minimum 2 dni. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

(zwrot książek i podręczników)

 1. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki 21-24.06.2021 roku.
 2. Rodzice zostaną poinformowani przez bibliotekarza przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o zasadach i terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki.
 3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki bibliotekazso2przemysl@gmail.com w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeni.
 4. Osoba zwracająca książki i podręczniki jest zobowiązana do założenia maseczki osłaniającej nos i usta oraz rękawiczek
 5. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie według harmonogramu (w celu uniknięcia grupowania się osób):
   1. 21.06 – klasy 1-3;
   2. 22.06 – klasy 4 i 5;
   3. 23.06 – klasy 6;
   4. 24.06 – klasy 7 i 8;
 1. Zwrot podręczników odbędzie się w wyznaczonym miejscu w szkole, w pobliżu biblioteki.
 2. Zwrot zostanie potwierdzony adnotacją bibliotekarza na liście wypożyczeń i zwrotów podręczników.
 3. Podręczniki (pełny komplet) powinny być zapakowane w reklamówkach, które należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, ilość wg przedmiotów, kontakt do rodzica (numer telefonu rodzica lub adres email). Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych.
 1. Przed zwróceniem podręczników należy usunąć zapisane ołówkiem notatki i podkreślenia, należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki (wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia itp.).
 1. Po upływie kwarantanny bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. Informacja o brakach w zwróconych kompletach lub o zniszczeniu podręcznika i konieczności zwrotu należności zostanie przekazana rodzicom telefonicznie lub mailowo.

DZIAŁANIE BIBLIOTEKI

(w czasie pracy zdalnej)

 1. Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji.

 2. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną.

 3. Biblioteka realizuje e-usługi, np. udzielanie porad bibliotecznych i czytelniczych on-line.

 4. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w formie konkursów, zabaw literackich.

 5. Nauczyciele bibliotekarze czytają uczniom w czasie rzeczywistym on-line.

 6. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

 7. Na stronie internetowej szkoły i w zakładce biblioteka są umieszczane recenzje książek, teksty literackie, linki do darmowych audiobooków i e-booków, listy polecanych książek, linki do ekranizacji lektur szkolnych, linki do instytucji kultury oferujących wirtualny dostęp do światowych muzeów, sztuk teatralnych, linki do bibliotek cyfrowych zawierających najcenniejsze skarby polskiej kultury i historii, np. Biblioteka Cyfrowa Polona, linki do filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, wydarzeń kulturalnych.

 8. Biblioteka prezentuje propozycje książek, a także istotne bieżące informacje dotyczące akcji, konkursów wydarzeń czytelniczych i tematów, np.:

 • linki do stron z bezpłatnymi książkami i lekturami szkolnymi, które wspomogą proces edukacji bądź uprzyjemnią pobyt w domu, m.in.: lektury.gov.pl, wolnelektury.pl,

 • linki do stron z bezpłatnym dostępem do ekranizacji lektur szkolnych,

 • informacje o Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci.

Biblioteka szkolna w okresie pandemii COVID-19 funkcjonuje na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN2. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Regulamin opracowała

Bibliotekarka ZSO Nr 2 w Przemyślu

Bogusława Komar

(wrzesień 2020 r)