Projekt CMI

      Miło nam powiadomić, że uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania informatyczne w ramach projektu CMI. Centrum Mistrzostwa Informatycznego to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzanie kreatywności oraz promowanie współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych.

    Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.

   Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia możliwość stałego kontaktu ze społecznością renomowanych uczelni technicznych, a także kooperację środowisk dydaktycznych na polu uczelni wyższych i nauczycieli szkolnych.

  Wszystkim zainteresowanym życzymy kreatywności oraz zadowolenia z osiąganych sukcesów.