Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej

  1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce.

  2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.

  3. Po zakończonych zajęciach, nauczyciel dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, pomocy dydaktycznej za pomocą papieru jednorazowego i przy użyciu środka dezynfekującego.

  4. Materiały do dezynfekcji wyrzucane są do kosza z pokrywą.

  5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce.