Procedura i harmonogram wydawania posiłków

  1. Nauczyciel / wychowawca klas I – III / wychowawca świetlicy, przed posiłkiem myje
    z dziećmi ręce w łazience przy użyciu mydła antybakteryjnego zgodnie z instrukcją mycia rąk.

  1. Przed rozpoczęciem wydawania i spożywania posiłku w stołówce szkolnej, stoły, krzesła i miejsce wydawania posiłku są dezynfekowane przez pracownika stołówki.

  2. W wyznaczonej dla grupy godzinie są wydawane posiłki.

  3. Dzieci odbierają posiłek i siadają do stolików zachowując możliwy dystans.

  4. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel nadzoruje wykonanie czynności higienicznych przez dzieci zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk. Po spożytym posiłku dzieci myją ręce i wycierają dokładnie w ręczniki jednorazowe.

  5. Pracownik „stołówki” myje i dezynfekuje miejsca spożywania posiłków przez dzieci zgodnie z instrukcją w procedurze.

Harmonogram wydawania posiłków

Obiad

 

Grupa Klasy 0-3

Wydanie posiłków

Zwrot naczyń

0

11.50

12.10

I

12.25

12.45

II

12.50

13.10

III

13.25

13.45

 

  1. Uczniowie klas starszych spożywają posiłki podczas przerw ustalonych z wychowawcą, przestrzegając zasady obowiązujące w „stołówce”.