Godło Polski Herb Przemyśla

Odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty oraz Egzaminu maturalnego

Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Pipka, wraz z wychowawcą klasy 8 Panią Anną Leskiw,

zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Przemyślu,

po odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty,

dnia 6 lipca 2023r. tj. czwartek o godz. 10.00. 

 

W piątek, 7 lipca 2023r. o godz. 10.00. zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór Świadectw z wynikami Egzaminu Maturalnego.

Do zobaczenia!

 

Прощання з директором школи – Паном Петром Піпкою

        23 червня 2023 року на Святі Закінчення шкільного року відбулось прощання з Директором школи – Паном Петром Піпкою. Понад два десятки років Пан Петро Піпка очолював Шашкевичівку і дбав про неї як про рідний дім. Він дарував учням знання і мудрість, навчав шанувати все, що рідне для українця: іторію, традиції, мову, ніс сердечне світло доброти. Пан Директор показав себе бездоганним професіоналом, Людиною з великої літери, здатною на справжні подвиги. Адже, щоденна праця в школі, на чолі колективу з величезною відповідальністю на плечах – це подвиг. Це талант, володіти яким дано не кожному. Пан Директор вже стільки років користується повагою серед учнів, педагогів, керівництва. І в цей день всі найкращі побажання адресовані саме йому.

     Зі словом-подяки від імені учнів виступила Оля Ґіда – Голова Шкільної Самоуправи, від імені педагогічного грона – Пані Марія Фіцак, від імені батьків виступила Пані Таміла Якубовська – Голова Батьківського Комітету. Після урочистої передачі Шкільного Прапора слово взяла Пані Іоанна Баран – Новообраний Директор Шашкевичівки.  Щоб привітати Пана Петра Піпку  з виходом на заслужений відпочинок до школи завітали шановні гості – це: Пані Малґожата Майко-Онишкевіч – Уряд Воєвудський, Пан Томаш Вишетицкі – Кураторіум Освіти, Пан Богуслав Свєжи – віце-президент міста Перемишля, Пані Рената Кохановіч-Халіцка  – Начальник Відділу Освіти і Спорту
в Перемишлі. Поважили нашого Пана Директора своєю присутністю і Пан Юліан Бак та Пані Марія Туцька – перші директори Шашкевичівки, Пані Марія Стрілка – Голова Стипендіального Фонду ім Я.Поповської, Пан Ігор Горків – Голова Об’єднання Українців у Польщі. Приємно було бачити наших колишніх працівників та педагогів, які також прийшли поважити Пана Директора своєю присутністю – це: Пані Анна Піпка, Пані Євгенія Феснак, Пані Марія та Пан Володимир  Мрички.

      Нам дуже пощастило, працювати під керівництвом Пана Петра Піпки. Ми завжди пам’ятатимемо його як виняткову, віддану іншим Людину.

Оксана Кахнич

« z 4 »

Klasa 6 na warsztatach z sitodruku

     

          W ostatnim tygodniu roku szkolnego, klasa 6SP uczestniczyła w warsztatach z sitodruku w Pracowni Artystycznej Ceramiczny Lis w ramach projektu ‘Zjednoczeni przez sztukę’. W trakcie warsztatów młodzież używała sit oraz wyciętych szablonów z papieru, by następnie własny projekt przenieść farbami do tkanin przez sito z szablonem, wysuszyć, wyprasować i otrzymać gotowy wyrób. Każdy wykonał odbitki sitodrukowe na małych poszewkach. Z warsztatów wynieśliśmy nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale i poduszeczki z własnoręcznie wykonanymi odbitkami!

« z 4 »

Projekt 'Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy’

           W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu w okresie październik – listopad 2022 r., zrealizowany został projekt edukacyjny: „Razem Zmieniamy Przemyśl” – „Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy”, finansowany ze środków zewnętrznych, pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.

        W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 3LO oraz 2LO ZSO Nr 2. Uczestnicy mieli do dyspozycji symulacje biznesowe i mogli zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności podczas wirtualnej rozgrywki związanej z różnymi branżami. Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny. Młodzież naszej szkoły korzystała z symulacji „Biuro podróży”. Branżowa Symulacja Biznesowa “Biuro podróży” to możliwość wcielenia się w rolę współwłaściciela biura podróży i podejmowania realnych decyzji biznesowych. To sposób na bardzo praktyczne zajęcia. Uczestnicy gier ekonomicznych podkreślają, że znaczenie ułatwiają one zrozumienie zasad biznesu.

Czas trwania I edycji projektu: wrzesień 2022 – styczeń 2023. II edycja rozpocznie się we wrześniu 2023. Całość projektu to dwie edycje.

14 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta w Przemyślu uczniowie z kl. III LO otrzymali wyróżnienie w pierwszej edycji zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” i przedsięwzięcia pn. „Przemyśl jest PRZE!dsiębiorczy”.

320 graczy szkół ponadpodstawowych, od września do stycznia uczyło się prowadzić wirtualną własną firmę z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia pn. Branżowe Symulacje Biznesowe. Po zamknięciu pierwszej edycji dokonano oceny pracy uczniów biorących udział w zajęciach w oparciu o następujące wskaźniki:

a. wynik ekonomiczny;

b. wskaźnik zadowolenia pracowników;

c. wskaźnik rozwoju firmy;

d. wskaźnik zadłużenia.

        Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie przeznaczone do nauki biznesu i zarządzania. Planowanie biznesu przeznaczone jest do edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w różnych obszarach gospodarczych i branżach. To również nauka zarządzania projektami, a uczniowie korzystając z tego narzędzie wcielili się w rolę projekt menedżerów, którzy byli zmuszeni podejmować realistyczne decyzje związane z prowadzeniem własnej firmy. Nad przebiegiem zajęć czuwali nauczyciele przedsiębiorczości, którzy w ramach tego projektu przeszli certyfikowane szkolenie instruktorskie uprawniające do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem wspomnianego, innowacyjnego oprogramowania.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 23 czerwca 2023r. – piątek

godz. 8.30. –  Święta Liturgia dziękczynna w Soborze św. Jana Chrzciciela;

godz. 10.00. Uroczysta akademia zakończenia roku w sali gimnastycznej szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości, odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

ZAPRASZAMY!

Dzień rodziny w oddziale przedszkolnym

      Środa 14.06 była dla dzieci z oddziału przedszkolnego dniem pełnym niesamowitych wrażeń. A to wszystko z powodu niezwykłych gości – Rodziców, dla których dzieci przygotowały niespodziankę z okazji Dnia Rodziny: występ pełen wierszy, piosenek, tańców i obietnic!!! Nie jednej Mamie łza zakręciła się w oku. Nie jeden Tato nie krył wzruszenia.

   Po występie Rodzice zostali obdarowani własnoręcznie zrobionymi przez dzieci prezentami. Na wszystkich czekał wspaniały poczęstunek: torcik niespodzianka dla Rodziców i słodkie pyszności dla dzieci, przygotowane przez ich kochane Mamy 🙂

   Można było też podziwiać prace plastyczne wykonane przez dzieci a będące scenografią do przedstawienia, i oczywiście zabrać je ze sobą. Wiele uśmiechów przysporzyło Rodzicom odnalezienie siebie na rysunkach swoich pociech 🙂

Szkoda, że wspólnie spędzony czas upłynął tak szybko 🙂

 

« z 4 »

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla –zapraszamy do składania wniosków

  1. uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klas I-II Ogólnokształcącej Szkoły

Muzycznej II stopnia

 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas III-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,

 

  1. jest laureatem olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036 z późn. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. jest laureatem ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2328 z późn. zm.)co potwierdza dyplom, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim

b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,

wymagana – uwierzytelniona kserokopia dyplomu potwierdzającego

osiągnięty wynik przez szkołę, do której uczęszcza uczeń , wraz

z informacją dyrektora szkoły potwierdzającą udział ucznia w zawodach

sportowych.

 

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz z zaświadczeniem lub dyplomem   potwierdzającym  spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do  10 lipca br.

 

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt 1-4, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Stypendium przyznawane jest raz w roku, za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

WNIOSEK.doc (57,00KB)

WYCIECZKA DO PARKU ŻYWIOŁÓW ARCHIPELAGU ROZTOCZE

          W środę, 14 czerwca 2023 roku, uczniowie klasy czwartej wybrali się na wycieczkę do Parku Żywiołów Archipelagu Roztocze w Budach. Dwa dni po czwartoklasistach, do tego niezwykłego miejsca wybrali się również uczniowie klasy 3 SP.
      Na początku, dzieci wykonywały różne eksperymenty podczas warsztatów chemicznych oraz fizycznych. Uczniowie mieli możliwość poznania Roztocza, angażując wszystkie zmysły. Empiria to unikatowa w skali kraju przestrzeń, w której można dotknąć Roztocza, poczuć się jego integralną częścią w krainie zmysłów i żywiołów. Pobyt w każdej z pięciu kapsuł zmysłu, to niezapomniane i emocjonujące chwile. Dzieci bawiły się tutaj doświadczając Roztocza przy pomocy nowoczesnych technologii, komponowali własne roztoczańskie melodie, oglądali świat oczami zwierząt, rozpoznawali zapachy. Rozrywkę zapewniło władanie w urozmaicony sposób Czterema Żywiołami. Uczestnicy wycieczki spoglądali w gwiazdy, bawili się w paleontologa.
Następnie, dzieci również odwiedziły dwukondygnacyjny plac zabaw, bawiły się na podłodze interaktywnej, pokonywały laserowy tor przeszkód.
Wyjazd był też wspaniałą lekcją historii, na której odwiedzili aż 26 wiernie oddanych miniatur rozlokowanych nad rzekami Dniestr i Dniepr od Zamku w Żółkwi poprzez Złotą Bramę w Kijowe, Kamieniec Podolski, Chocim, aż po Krym i Morze Czarne.
       Na świeżym powietrzu do dyspozycji dzieci byłe huśtawki, zjeżdżalnie, karuzele, tyrolka oraz pajęczyna do wspinaczki. Bardzo emocjonujące i ciekawe dla dzieci było szukanie złota w piasku, gdzie każdy mógł wykopać złoto i zabrać je ze sobą. Dzieci mieli również okazję posłuchać odgłosów zwierząt żyjących na wsi oraz wydoić krowę. Później aktywnie spędzili czas na placu zabaw kreatywnych, gdzie miały do dyspozycji duże klocki kreatywne, z których zbudowały niezwykłe budowle.
      Była to niezwykle ciekawa, emocjonująca i pouczająca wycieczka, która dostarczyła dzieciom wiele pozytywnych wrażeń.
« z 10 »
        В Кошаліні 10-11 червня 2023 року проходив XLVIII фестиваль Дитячих Українських Ансамблів. Цього року у фестивалі взяло участь чимало виконавців з цілої Польщі. А саме: ансамблі з Горлиць, Перемишля, Слупська, Ольштина, Колобжегу, Тшебятова, Більська Підляського, Лемборка, Білого Бору, Кошаліна, Старгарду Щецінського. Учасники фестивалю – діти різних вікових категорій з українських шкіл і Пунктів Навчання української мови. Діти презентували різні види жанру: танцювальні групи, вокально – інструментальні групи, солісти, театральні групи, ансамблі народних інструментів та ансамбль бандуристів . Все відбулося на високому рівні. Учасники, журі, гості отримали великий заряд енергії та приємні естетичні враження. З нетерпінням чекаємо наступного фестивалю.
До зустрічі!
Всім учасникам та їхнім опікунам належать слова вдячності за зусилля та плекання української культури і музики.

Wyniki konkursu Memory Master i olimpiady Olimpus

     20 kwietnia 2023r. nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim leksykalnym konkursie z języka angielskiego „Memory Master”, który odbywa się cyklicznie w naszej szkole od wielu lat. Przystąpiło do niego 23 uczniów z klas IV –VIII Szkoły Podstawowej. Konkurs jest pomocnym narzędziem do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania. Uczniowie nie tylko sprawdzają swoją wiedzę, ale w nowoczesny sposób są zachęcani do zdobycia nowej i odświeżenia tej już nabytej.

Oto najwyższe wyniki:

4 SP

Michał Charydczak – laureat III stopnia

Michał Fil – laureat III stopnia

Grzegorz Potrebka – wyróżnienie

 6SP

Olga Werhun – laureat III stopnia

 7SP

Zofia Ścibiwołk – laureat III stopnia

Natalia Baczyk – wyróżnienie

Lena Sadowska – wyróżnienie

 8 SP

Damian Werhun – laureat II stopnia

Julia Fil – laureat II stopnia

Julia Potrebka – wyróżnienie

Emilia Jakubowska – wyróżnienie

 

Natomiast, w sesji wiosennej Ogólnopolskich Olimpiad Olimpus, sukces odnieśli uczniowie Damian Werhun z klasy 8SP i Lena Sadowska z klasy 7SP, zdobywając zaszczytny tytuł laureata olimpiady z języka angielskiego.

Dziękujemy naszej młodzieży za przygotowanie się i wzięcie udziału w konkursach, a laureatom i wyróżnionym gratulujemy wysokich wyników!

1 2 3 4 71