Godło Polski Herb Przemyśla

Wykaz podręczników do liceum na rok szkolny 2023/2024

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA LICEUM NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Nr dopuszczenia
Język polski 1 LO „Sztuka wyrazu” K.Budna, B.Kapela-Bagińska, J.Manthey, J.Zaporowicz, T. Zieliński cz.1 i 2, wyd. GWO

cz.1 „Starożytność – Średniowiecze”, cz.2 „Renesans – Oświecenie”

1022/1/2019 oraz 1022/2/2019
2 LO „Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, T.Zieliński, B.Kapela-Bagińska, cz.1 „Romantyzm” i cz.2 „ Pozytywizm”, wyd. GWO 1022/3/2020

1022/4/2020

3 LO „Sztuka wyrazu” A.Regiewicz, C.Ratajczak, E.Prylińska, D.Dąbrowska, wyd. GWO

Cz.1 „Młoda Polska”,cz.2 „Dwudziestolecie Międzywojenne, czasy wojny”

1022/5/2020

1022/6/2022

 

 

4LO „Sztuka wyrazu. Współczesność.” D. Dąbrowska, E. Prylińska, C. Ratajczak, A. Regiewicz 1022/7/2022
Język mniejszości – ukraiński 1 – 4 LO

 

„Do dżereł” Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z języka ukraińskiego dla kl. III LO, W. Sobol, wyd. WSiP

„Chrestomatia” Wybór tekstów z literatury ukraińskiej dla kl. III LO, B. Huk, wyd. WSiP

Biblioteka szkolna
Język niemiecki 1 LO „ Trends 2” A. Życka , E. Kościelniak-Walewska, A. Christian Koerber, wyd. Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia) 940/2/2019
2 LO  „Trends 3” A. Życka , E. Kościelniak-Walewska, A. Christian Koerber, A2, wyd. Nowa Era (podręcznik + ćwiczenia) 940/3/2020
3LO „ Welttour Deutsch 4” Sylwia Mróz-Dwornikowska, wyd. Nowa Era

(podręcznik + ćwiczenia)

957/935 /4/2021 
4 LO  „Podręcznik z repetytorium dla szkół ponadpodstawowych do języka niemieckiego” S. Mróz-Dwornikowska, A. Życka, K. Szachowska, wyd. Nowa Era 1138/2022
Język angielski 1 LO ‘Password Reset A2+/B1’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/1/2019
2 LO ‘Password Reset B1+’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards

954/2/2019
3 LO ‘Password Reset B2’

wyd. Macmillan

Autorzy: Marta Rosińska, Lynda Edwards, Gregory J. Manin

954/1/2019

 

4LO „Repetytorium maturalne” poziom podstawowy,Sosnowska Joanna Chandler Dominika Juszko Atena Robert Hastings Jones , wyd. Pearson 887/2017
Matematyka 1LO/podstawa „Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/1/2019
1LO/rozszerzenie „Matematyka 1. Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/1/2019
2 LO/podstawa „Matematyka 2. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda

„Zbiór zadań do liceów i techników. Klasa 2.” Zakres podstawowy. Klasa 1”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/2/2020
2 LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 2. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 2”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/2/2020
3 LO/podstawa „Matematyka 3. Podręcznik do liceów i techników. Zakres podstawowy. M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

972/3/2021

 

 

 

 

3LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 3. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/3/2021

 

4LO/podstawa Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres podstawowy. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres podstawowy. Klasa 4”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

972/4/2022
4LO/rozszerzenie Podręcznik do liceów i techników. Klasa 4. Zakres rozszerzony. M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda, wyd.PAZDRO

„Zbiór zadań do liceów i techników” Zakres rozszerzony. Klasa 3”, M.Kurczab, E. Kurczab, E.Świda, wyd. PAZDRO

 

979/4/2022
Historia

 

1 LO Poznać przeszłość 1. Zakres podstawowy. Nowa Podstawa. Wyd: Nowa Era

Autorzy: Marcin Pawlak, Adam Szweda

1150/1/2022
2 LO Poznać przeszłość 2. Zakres podstawowy, Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska 1021/2/2020
2LO/rozszerzenie Zrozumieć przeszłość 1. Zakres rozszerzony. R. Kulesza, K. Kowalewski, wyd. Nowa Era

Zrozumieć przeszłość 2. Zakres rozszerzony. P. Klint, wyd. Nowa Era

1019/1/2019

 

 

1019/2/2020

3LO „ Poznać przeszłość 3. Zakres podstawowy. Autorzy: Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska, wyd. Nowa Era 1021/3/2021
4LO „Poznać przeszłość 4. Zakres podstawowy. Autorzy: A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, S. Roszak, wyd. Nowa Era 1021/4/2022
Historia i teraźniejszość 1LO „Historia i teraźniejszość 1” A. Cisek, I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, wyd. WSiP 1155/1/2022
2LO „Historia i teraźniejszość 2” A. Cisek, I. Modzelewska-Rysak, L. Rysak, wyd. WSiP W trakcie procedury
Historia Ukrainy 2LO i 3LO „Історія України” Івано-Франківськ, Просвіта,  А. Лотоцький

(do pobrania z biblioteki szkolnej)

„Історія України” O. Галій, Київ, K.I.C.

Biblioteka szkolna
Biologia 1 LO/podstawa+

rozszerzenie

 

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony

Autor: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski, wyd. Nowa Era

1010/1/2019
2 LO/podstawa + rozszerzenie Biologia na czasie 2 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony.
Autor: M. Guzik, R. Kozik, W. Zamachowski
1010/2/2020
3LO/podstawowy „Biologia na czasie 2”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. A. Helmin, J. Holeczek, wyd. Nowa Era 1006/2/2020
3LO/rozszerzenie „Biologia na czasie 3”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. S.Krawczyk, J. Holeczek, W. Zamachowski, F. Dubert, M. Guzik, A. Helmin, wyd. Nowa Era 1010/3/2021
Podstawy przedsiębiorczości 2 LO

 

„Podstawy przedsiębiorczości 1. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON 1018/1/2019

 

 

3LO „Podstawy przedsiębiorczości 2. Zakres podstawowy”, J.Korba, Z. Smutek, wyd. OPERON 1018/2/2020
Biznes i zarządzanie  

1LO

„Krok w biznes i zarządzanie 1”

Podręcznik do liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy – Szkoła ponadpodstawowa

Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Poziom podstawowy

Wydawca Nowa Era

1193/1/2023
Geografia 1 LO Oblicza geografii 1 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski 983/1/2019
2 LO Oblicza geografii 2 zakres podstawowy – wyd. Nowa Era, autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, 983/1/2019
3LO

Oblicza geografii 3

„Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy”, Czesław Adamiak, Anna Dubownik, Marcin Świtoniak, Marcin Nowak, Barbara Szyda, wyd. Nowa Era

983/3/2021 
Chemia 1LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy , R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/1/2019
1LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony , M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era 991/1/2019
2 LO/podstawa To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, A. Mrzigod, J. Mrzigod, R. Hassa, wyd. Nowa Era

994/1/2019

 

994/2/2020

3 LO/podstawa To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy (kontynuacja), R.Hassa, A. Mrzigod, J.Mrzigod, wyd. Nowa Era 994/2/2020
3LO/rozszerzenie To jest chemia. Część 1.  Chemia ogólna i nieorganizcna.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony (kontynuacja). M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło, J. Szymońska, wyd. Nowa Era

991/1/2019

 

991/2/2020

 

Fizyka

1 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa wyd. Nowa Era

1001/1/2019
2 LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/2/2020
3LO Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, M. Braun, W. Śliwa, wyd. Nowa Era 1001/3/2021
Edukacja dla bezpieczeństwa 1LO Żyję i działam bezpiecznie -Jarosław Słoma (Nowa Era) 960/2019
Informatyka 1LO Informatyka. Zakres podstawowy. wyd. WSiP, W. Jochemczyk, K. Olędzka W trakcie procedury dopuszczenia
Informatyka 2 LO Informatyka. Zakres podstawowy. wyd. WSiP
Informatyka 3 LO Informatyka na czasie 3. Zakres podstawowy. wyd. Nowa Era, J.Mazur, P. Perekietka, Z. Talaga, J.S. Wierzbicki 990/3/2021
Muzyka 1LO „Podręcznik do muzyki kl.1LO i Technikum”. Wyd.pedagogiczne OPERON, M.Rygowska, Z. Szałko 1090/2019

 

 

 

Zapisy na obiady rok szkolny 2023/2024

ZSO nr 2 im.  M. Szaszkewicza w Przemyślu

Zapisy na obiady!

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy zapisy dzieci na obiady na rok szkolny 2023/2024.

Przypominamy, że przyjmowanie uczniów dokonuje się na następny rok szkolny, prosimy o terminowe składanie wniosków tj. do 30 sierpnia 2023.

Uzupełniony i podpisany wniosek, można zeskanować i przesłać na adres intendenta iwona.wota@o2.pl

Wniosek o przyjęcie dziecka na obiady poniżej po kliknięciu:

 

побажання

В минулому тижні до школи дійшли результати екзаменів восьмикласників і матуристів.

Радіємо з успіху, якого досягнули наші випускники. Всі учні склали матуру, а восьмикласники на високому рівні склали свій перший в житті екзамен.

Вітаємо Вас, Ваших Вчителів та Батьків.

 

Odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty oraz Egzaminu maturalnego

Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Pipka, wraz z wychowawcą klasy 8 Panią Anną Leskiw,

zapraszają wszystkich tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej Nr 17 w Przemyślu,

po odbiór Zaświadczeń CKE z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty,

dnia 6 lipca 2023r. tj. czwartek o godz. 10.00. 

 

W piątek, 7 lipca 2023r. o godz. 10.00. zapraszamy tegorocznych maturzystów po odbiór Świadectw z wynikami Egzaminu Maturalnego.

Do zobaczenia!

 

Прощання з директором школи – Паном Петром Піпкою

        23 червня 2023 року на Святі Закінчення шкільного року відбулось прощання з Директором школи – Паном Петром Піпкою. Понад два десятки років Пан Петро Піпка очолював Шашкевичівку і дбав про неї як про рідний дім. Він дарував учням знання і мудрість, навчав шанувати все, що рідне для українця: іторію, традиції, мову, ніс сердечне світло доброти. Пан Директор показав себе бездоганним професіоналом, Людиною з великої літери, здатною на справжні подвиги. Адже, щоденна праця в школі, на чолі колективу з величезною відповідальністю на плечах – це подвиг. Це талант, володіти яким дано не кожному. Пан Директор вже стільки років користується повагою серед учнів, педагогів, керівництва. І в цей день всі найкращі побажання адресовані саме йому.

     Зі словом-подяки від імені учнів виступила Оля Ґіда – Голова Шкільної Самоуправи, від імені педагогічного грона – Пані Марія Фіцак, від імені батьків виступила Пані Таміла Якубовська – Голова Батьківського Комітету. Після урочистої передачі Шкільного Прапора слово взяла Пані Іоанна Баран – Новообраний Директор Шашкевичівки.  Щоб привітати Пана Петра Піпку  з виходом на заслужений відпочинок до школи завітали шановні гості – це: Пані Малґожата Майко-Онишкевіч – Уряд Воєвудський, Пан Томаш Вишетицкі – Кураторіум Освіти, Пан Богуслав Свєжи – віце-президент міста Перемишля, Пані Рената Кохановіч-Халіцка  – Начальник Відділу Освіти і Спорту
в Перемишлі. Поважили нашого Пана Директора своєю присутністю і Пан Юліан Бак та Пані Марія Туцька – перші директори Шашкевичівки, Пані Марія Стрілка – Голова Стипендіального Фонду ім Я.Поповської, Пан Ігор Горків – Голова Об’єднання Українців у Польщі. Приємно було бачити наших колишніх працівників та педагогів, які також прийшли поважити Пана Директора своєю присутністю – це: Пані Анна Піпка, Пані Євгенія Феснак, Пані Марія та Пан Володимир  Мрички.

      Нам дуже пощастило, працювати під керівництвом Пана Петра Піпки. Ми завжди пам’ятатимемо його як виняткову, віддану іншим Людину.

Оксана Кахнич

« z 4 »

Klasa 6 na warsztatach z sitodruku

     

          W ostatnim tygodniu roku szkolnego, klasa 6SP uczestniczyła w warsztatach z sitodruku w Pracowni Artystycznej Ceramiczny Lis w ramach projektu ‘Zjednoczeni przez sztukę’. W trakcie warsztatów młodzież używała sit oraz wyciętych szablonów z papieru, by następnie własny projekt przenieść farbami do tkanin przez sito z szablonem, wysuszyć, wyprasować i otrzymać gotowy wyrób. Każdy wykonał odbitki sitodrukowe na małych poszewkach. Z warsztatów wynieśliśmy nie tylko wiedzę i nowe umiejętności, ale i poduszeczki z własnoręcznie wykonanymi odbitkami!

« z 4 »

Projekt 'Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy’

           W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza w Przemyślu w okresie październik – listopad 2022 r., zrealizowany został projekt edukacyjny: „Razem Zmieniamy Przemyśl” – „Przemyśl jest PRZE!-dsiębiorczy”, finansowany ze środków zewnętrznych, pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.

        W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 3LO oraz 2LO ZSO Nr 2. Uczestnicy mieli do dyspozycji symulacje biznesowe i mogli zdobywać wiedzę oraz rozwijać umiejętności podczas wirtualnej rozgrywki związanej z różnymi branżami. Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny. Młodzież naszej szkoły korzystała z symulacji „Biuro podróży”. Branżowa Symulacja Biznesowa “Biuro podróży” to możliwość wcielenia się w rolę współwłaściciela biura podróży i podejmowania realnych decyzji biznesowych. To sposób na bardzo praktyczne zajęcia. Uczestnicy gier ekonomicznych podkreślają, że znaczenie ułatwiają one zrozumienie zasad biznesu.

Czas trwania I edycji projektu: wrzesień 2022 – styczeń 2023. II edycja rozpocznie się we wrześniu 2023. Całość projektu to dwie edycje.

14 marca 2023 r. w Urzędzie Miasta w Przemyślu uczniowie z kl. III LO otrzymali wyróżnienie w pierwszej edycji zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu pn. „Razem Zmieniamy Przemyśl” i przedsięwzięcia pn. „Przemyśl jest PRZE!dsiębiorczy”.

320 graczy szkół ponadpodstawowych, od września do stycznia uczyło się prowadzić wirtualną własną firmę z wykorzystaniem innowacyjnego narzędzia pn. Branżowe Symulacje Biznesowe. Po zamknięciu pierwszej edycji dokonano oceny pracy uczniów biorących udział w zajęciach w oparciu o następujące wskaźniki:

a. wynik ekonomiczny;

b. wskaźnik zadowolenia pracowników;

c. wskaźnik rozwoju firmy;

d. wskaźnik zadłużenia.

        Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie przeznaczone do nauki biznesu i zarządzania. Planowanie biznesu przeznaczone jest do edukacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w różnych obszarach gospodarczych i branżach. To również nauka zarządzania projektami, a uczniowie korzystając z tego narzędzie wcielili się w rolę projekt menedżerów, którzy byli zmuszeni podejmować realistyczne decyzje związane z prowadzeniem własnej firmy. Nad przebiegiem zajęć czuwali nauczyciele przedsiębiorczości, którzy w ramach tego projektu przeszli certyfikowane szkolenie instruktorskie uprawniające do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem wspomnianego, innowacyjnego oprogramowania.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 23 czerwca 2023r. – piątek

godz. 8.30. –  Święta Liturgia dziękczynna w Soborze św. Jana Chrzciciela;

godz. 10.00. Uroczysta akademia zakończenia roku w sali gimnastycznej szkoły.

Po części oficjalnej uroczystości, odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

ZAPRASZAMY!

Dzień rodziny w oddziale przedszkolnym

      Środa 14.06 była dla dzieci z oddziału przedszkolnego dniem pełnym niesamowitych wrażeń. A to wszystko z powodu niezwykłych gości – Rodziców, dla których dzieci przygotowały niespodziankę z okazji Dnia Rodziny: występ pełen wierszy, piosenek, tańców i obietnic!!! Nie jednej Mamie łza zakręciła się w oku. Nie jeden Tato nie krył wzruszenia.

   Po występie Rodzice zostali obdarowani własnoręcznie zrobionymi przez dzieci prezentami. Na wszystkich czekał wspaniały poczęstunek: torcik niespodzianka dla Rodziców i słodkie pyszności dla dzieci, przygotowane przez ich kochane Mamy 🙂

   Można było też podziwiać prace plastyczne wykonane przez dzieci a będące scenografią do przedstawienia, i oczywiście zabrać je ze sobą. Wiele uśmiechów przysporzyło Rodzicom odnalezienie siebie na rysunkach swoich pociech 🙂

Szkoda, że wspólnie spędzony czas upłynął tak szybko 🙂

 

« z 4 »

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla –zapraszamy do składania wniosków

  1. uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klas I-II Ogólnokształcącej Szkoły

Muzycznej II stopnia

 5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas III-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,

 

  1. jest laureatem olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036 z późn. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. jest laureatem ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2328 z późn. zm.)co potwierdza dyplom, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,

 

  1. uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

a) 1 miejsca na szczeblu wojewódzkim

b) 1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,

wymagana – uwierzytelniona kserokopia dyplomu potwierdzającego

osiągnięty wynik przez szkołę, do której uczęszcza uczeń , wraz

z informacją dyrektora szkoły potwierdzającą udział ucznia w zawodach

sportowych.

 

Wnioski wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz z zaświadczeniem lub dyplomem   potwierdzającym  spełnienie powyższych kryteriów), należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do  10 lipca br.

 

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt 1-4, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Stypendium przyznawane jest raz w roku, za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym. Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

WNIOSEK.doc (57,00KB)

1 2 3 4 71