Opłata za obiady wyłącznie na konto bankowe

Szanowni Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2023r. wpłaty za obiady będą przyjmowane WYŁĄCZNIE na konto bankowe. Opłaty należy uiszczać w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca. Obowiązkowe dane do przelewu:

Odbiorca: ZSO nr 2 im. M. Szaszkewicza w Przemyślu

Nr konta: 55 1130 1105 0005 2502 1120 0004

Tytuł wpłaty: wpłata za obiady, imię o nazwisko dziecka, klasa, miesiąc za który jest wnoszona opłata.

                                           Dziękujemy.