Odznaka Jakości w projekcie: „An Adventurous Journey to English”

   

 

    Uczniowie klasy 8 SP wraz z nauczycielem j. angielskiego Lubow Pryjma uzyskali Odznakę Jakości za udział w międzynarodowym projekcie: „An Adventurous Journey to English”. Kraje biorące udział w projkcie: Turcja, Włochy, Portugalia, Słowacja, Serbia, Tunezja oraz Gruzja. Odznaki Jakości eTwinning są świadectwem pewnego standardu i przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning i by pokazać, że projekt osiągnął w swoim kraju określony poziom jakości. Głównym kryterium przyznawania odznak: Nauczyciel oraz uczniowie wnieśli swój wkład we wszystkie zadania realizowane w projekcie; wszyscy partnerzy organizowali zadania oparte na współpracę; w ramach swoich działań dbaliście o e-bezpieczeństwo i braliście pod uwagę kwestie dotyczące praw autorskich.