Odbiór Świadectw Dojrzałości z wynikami Egzaminu Maturalnego

Dyrektor Szkoły, Pan Piotr Pipka, wraz z wychowawcą klasy maturalnej, Panią

Małgorzatą Skowronek, zapraszają tegorocznych absolwentów liceum po odbiór

Świadectw Dojrzałości z wynikami Egzaminu Maturalnego,

dnia 5 lipca 2022r. tj. wtorek o godz. 10.00. 

____________________________________________________________________

        Dziś, w auli naszej szkoły odbyło się rozdanie Świadectw Dojrzałości. Spotkanie otworzył Dyrektor Szkoły Pan Piotr Pipka, który podsumował wyniki egzaminów maturalnych oraz przybliżył kolejne etapy rekrutacji na studia wyższe.

Bardzo miło było znów zobaczyć naszych tegorocznych absolwentów.

    Gratulujemy uzyskanych wyników oraz życzymy, by osiągnięte wyniki stały się przepustką do realizacji dalszych planów edukacyjnych i zawodowych.

« z 2 »