Nasza szkoła wśród najlepszych w województwie

              W tegorocznym Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników, nasza szkoła zajęła najwyższe 1 miejsce wśród przemyskich liceów i jednocześnie 6 miejsce wśród liceów z województwa podkarpackiego a 185 miejsce w Polsce. Dzięki tak wysokiej pozycji rankingowej, otrzymaliśmy tytułZłotej Szkoły 2019”.
Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych organizowany jest przez miesięcznik edukacyjny „Perspektywy”. Licea ogólnokształcące oceniane były według trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25 %) oraz wyniki matury                 z przedmiotów dodatkowych (45 %).
      Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczniom, a szczególnie absolwentom rocznika 2017/2018. To dzięki Waszym wysokim wynikom, uzyskanym na egzaminie maturalnym, zdobyliśmy tak honorowy tytuł. Podziękowanie i wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli, których wysokiej jakości praca i włożony trud, znalazły odzwierciedlenie w sukcesie „Szaszkewiczówki”.

Ranking  Liceów z województwa podkarpackiego 2019 – pełna lista:

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-podkarpackie