Nasi zwycięzcy konkursu 'Top 30′

Spośród jubileuszowych 110 zdjęć, 30 z nich uzyskało największą ilość głosów.

Wybraliście top 30 fotografii na okrągły Jubileusz szkoły.

Gratulujemy autorom i bohaterom zdjęć oraz dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy.

Dzięki fotografiom mogliśmy się przenieść do niezapomnianych chwil i wydarzeń z kart 30 letniej historii naszej szkoły.

No entries found

This text is visible until first image appears in the gallery.
This text can be configurated in "Edit options" >>> "Gallery view options" >>> "This text is visible until first image appears in the gallery"

Photo contest ist over
Photo contest ist over