Nagrody w konkursie 'Listy dla Ziemi’

     

     W październiku 2020r. odbyła się IV edycja  Ogólnopolskiego konkursu „Listy dla Ziemi”. Celem konkursu jest napisanie listu lub wykonanie pracy plastycznej przez dzieci i młodzież, skierowanych do osób dorosłych, zachęcających do działań proekologicznych.

    Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla dokonała oceny i wyboru prac.

Składamy serdeczne podziękowania za udział w konkursie i gratulujemy nagród oraz wyróżnień w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Grupa wiekowa – uczniowie klasy I-III szkół podstawowych:

III miejsce – Michał Charydczak – uczeń kl. II

Grupa wiekowa – uczniowie klasy IV-VIII szkół podstawowych:

II miejsce – Iwona Charydczak – uczennica kl. VI