Młodzież „Szaszkewiczówki” wolontariuszami akcji „Żonkile”

     W dniu dzisiejszym, przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w akcji społeczno-edukacyjnej ‘Żonkile’, zainicjowanej już po raz szósty, przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

     W przygotowaniach tego dnia, uczestniczyły klasy 7SP, 2G i 1LO pod opieką p. Marii Ficak  i p. Małgorzaty Skowronek oraz grupa świetlicowa z p. Eugenią Fesnak. Uczniowie wykonali papierowe żonkile, symbol pamięci i szacunku dla bohaterów zrywu w getcie warszawskim. Po zapoznaniu się z zarysem historycznym wydarzeń z roku 1943, odbyła się projekcja filmu ‘Nie było żadnej nadziei’, udostępnionego przez Muzeum POLIN. Najważniejszą odsłoną dzisiejszego dnia, było wyjście na ulice miasta Przemyśla i rozdanie żonkili jego mieszkańcom a tym samym upowszechnienie wiedzy na temat wydarzeń w getcie warszawskim oraz upamiętnienie bohaterskich powstańców.