„Raduj się Ziemio, Syn Boży się narodził!”

         Tradycyjnie już, przed Świętami Bożego Narodzenia, cała społeczność naszej szkoły spotkała się, aby wspólnie pochylić się nad cudem przyjścia na świat Syna Bożego i radośnie świętować to niezwykłe wydarzenie. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii i wspólnej modlitwie, Pan Dyrektor Piotr Pipka powitał wszystkich zgromadzonych oraz złożył świąteczne życzenia. Przy wspólnym wigilijnym stole zasiedli wyjątkowi goście, którzy również złożyli nam ciepłe, serdeczne życzenia bożonarodzeniowe: ks. mitrat Bogdan Stepan, ks. prot. Jerzy Mokrauz, pani Bernadeta Jasińska, Kierownik Kuratorium Oświaty w Przemyślu, pani Elżbieta Tarnawska, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu, pan Paweł Bugera, Inspektor Wydziału Edukacji, nauczyciele, rodzice oraz przyjaciele naszej szkoły.

         Zgodnie z tradycją, w auli szkolnej rozbrzmiał radosny, wspólny śpiew kolęd        a wszyscy uczestnicy podzielili się prosforą. Wigilijne spotkanie uświetniły bożonarodzeniowe Jasełka w wyjątkowym wykonaniu uczniów klasy 4 Szkoły Podstawowej pod opieką wychowawczyni pani Anny Leskiw. Na stołach nie zabrakło również tradycyjnych wigilijnych potraw, przygotowanych przez Radę Rodziców naszej szkoły.

      Za przygotowanie dzisiejszej uroczystości składamy serdeczne podziękowania dla siostry Danyjły, księdza Pawła, Radzie Rodziców oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy w rodzinnym, radosnym nastroju mogli przeżyć przedświąteczny czas Bożego Narodzenia.